La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha signat el Pacte Autonòmic davant del VIH amb el president de la coordinadora d’Associacions de VIH Sida a la Comunitat Valenciana (Calcsicova), Carlos Gómez. Es tracta d’un pacte per la resposta enfront de la infecció pel virus d’immunodeficiència humana i en defensa de les persones amb VIH a la Comunitat Valenciana.

L’acord neix amb el compromís de reforçar les actuacions en defensa de les persones afectades pel virus, i posa l’accent en la promoció de la utilització del preservatiu femení i masculí, sobretot entre els joves i els adolescents, l’accés als tractaments i al seguiment mèdic de la malaltia per a tots els afectats sense deixar fora a les persones en risc d’exclusió social, i la prevenció i el diagnòstic precoç de la infecció per VIH, tant en entorns sanitaris com no sanitaris.

Entre les novetats, es preveu la posada en marxa de proves ràpides de detecció precoç amb equips mòbils en espais com festivals de música, una mesura que compta amb la col·laboració de l’Agència Valenciana de Turisme
La prevenció, com ha explicat Carmen Montón, és un dels eixos prioritaris d’aquest acord, juntament amb la informació, i la lluita contra l’estigmatització social de les persones afectades. Al llarg de 2016 la conselleria distribuirà 378.393 preservatius com a part de la campanya de prevenció del VIH, 45.000 fullets de diagnòstic precoç de VIH i 17.000 fullets en els Centres d’Informació i Prevenció de la Sida (CIPS).

El pacte preveu reforçar la divulgació d’informació adreçada a població general sobre el VIH, atenent a una perspectiva de gènere i el correcte ús del llenguatge per evitar l’estigmatització.

Es fomentarà l’estudi de noves estratègies preventives en base a criteris d’evidència i de cost-efectivitat o l’assessorament professional sobre VIH en població general, en poblacions en situació de vulnerabilitat i en els diferents escenaris socials.

L’acord preveu millorar els sistemes d’informació existents sobre VIH en col·laboració amb els serveis de vigilància epidemiològica, promoure la investigació sobre l’evolució de l’epidèmia del VIH a la Comunitat, i treballar en coordinació amb la resta d’administracions autonòmiques i nacionals que s’ocupen del VIH i la sida, així com amb les ONG.

A més d’intensificar la formació específica en VIH per a professionals sanitaris, amb l’objectiu de garantir una atenció sanitària integral a les persones amb VIH, el pacte preveu demanar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que acceleri els canvis en la qualificació jurídica del VIH com a malaltia infectocontagiosa.

317 nous contagis en 2015

Al llarg de l’any 2015 es van notificar a la Comunitat Valenciana 317 nous diagnòstics d’infecció per VIH, el que representa una taxa de 6,3 casos per 100.000 habitants. El 80,8% dels nous diagnòstics corresponen a homes sent les taxes per a tots dos sexes de 10,4 i 2,4, respectivament.

El 2014, el nombre de noves infeccions registrades va ser de 350 casos.

De les tres províncies Alacant va registrar el 2015 un total de 113 nous casos d’infecció per VIH, Castelló 23 i València 181 casos.

Per grups d’edat les taxes més altes es registren entre els 25 i els 39 anys. La més elevada correspon al grup de 25 a 29 anys amb 15,7 per 100.000 habitants. Per als homes la taxa més alta es registra també en el grup de 25 a 29 anys amb un valor de 26,6 casos.