El president del Pacte Territorial per l’Ocupació, Ximo Huguet, ha anunciat aquest matí que s’ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2017 que aposta per projectes que “impulsin la creació d’ocupació, fomentin la cultura emprenedora, i potenciïn i incrementin la competitivitat de les empreses existents i la promoció econòmica de les ciutats que participen en el consorci “.

“Amb un pressupost de gairebé 160.000 euros, des del Pacte Territorial d’Ocupació pretenem aconseguir aquests objectius estratègics”, ha confirmat el president i alcalde d’Onda, Ximo Huguet. Per materialitzar-los, ha informat que “es reforçaran els programes que es vénen ja realitzant i es creessin uns nous”. Encara que estan supeditats al que dictamini el SERVEF quant als ajuts sol·licitats, s’espera que el 2017 es faci un estudi de la superfície forestal amb el qual es promourà i donarà suport a la constitució d’associacions de propietaris forestals i s’intentarà prevenir els futurs incendis en els municipis que componen el consorci. Així mateix s’aposta per dur a terme un programa de ‘Potenciació de l’autoocupació i suport a les PIMES’ a través de l’assessorament a emprenedors i la tutorització en la transmissió d’empreses.

Finalment, Huguet ha volgut ressaltar l’esforç de tots els ajuntaments que renoven el seu compromís amb el Pacte i ha destacat la importància de treballar conjuntament per impulsar polítiques actives d’ocupació a través de projectes que sorgeixen després d’un diagnòstic previ del territori i se sustenten en una estratègia prèviament consensuada amb els actors clau de l’àmbit territorial. “El consorci va sorgir com una eina de desenvolupament i un instrument de vertebració territorial, nascut des del municipalisme i l’acord de diferents ajuntaments, amb la voluntat d’acabar amb les altes taxes d’atur a la zona del triangle ceràmic. Aquesta unió de municipis, de diferents signes polítics, seguirà permetent impulsar mesures que serveixin per ajudar els veïns de la nostra comarca “, ha conclòs el president.