IB3, la televisió autonòmica balear, ha anunciat que donarà el diumenge, des Castalia, el Castelló-Poblense (18.00 hores). A més, la trobada es podrà veure també a través del seu web (http://ib3tv.com