El patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut va aprovar divendres el pla d’actuació per al pròxim exercici. La reunió, la va presidir la diputada de Benestar Social, Salut i Educació, Mercedes Berenguer, i també participaren els diputats Ivan Marti i Mari Carmen Peris.

Entre els assumptes tractats estigué la presentació i l’aprovació del pla d’actuació i la memòria explicativa de la fundació per al pròxim exercici 2017. Com a presidenta del patronat, Mercedes Berenguer destacà «l’esforç que ha fet enguany la fundació per a fomentar els projectes d’investigació i impulsar accions encaminades a contribuir amb els avanços científics aplicables a millorar la salut dels ciutadans».

D’altra banda, en la reunió es presentà l’informe de l’auditoria de procediment feta recentment a la fundació, en la qual s’ha analitzat la metodologia i els circuits de treball de l’organització per a garantir la prestació de serveis i el compliment dels objectius de la manera més eficaç i eficient i d’acord amb el seu marc normatiu.

Finalment, els membres del patronat van aprovar una resolució per a concedir els premis per a promocionar la investigació, que va convocar la fundació el mes de juliol i es faran públics la setmana que ve en el portal web de l’entitat.