L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; la regidora de Festes, Sara Usó, i la regidora de Cultura, Verònica Ruiz, han assistit avui al Consell Rector del Patronat Municipal de Festes que s’ha reunit per conèixer l’estat del pressupost del Patronat Municipal i aprovar les bases per a l’elecció de reines i dames de la ciutat, entre d’altres assumptes.

La gerent del Patronat de Festes, Silvia Agost, ha presentat un detallat informe sobre la situació del pressupost de despeses del patronat en el qual es conclou que de gener a juny d’aquest any s’ha produït una desviació dels capítols II, Despeses corrents en béns i serveis, i IV, Transferències corrents, “la quantia supera en 241.489 euros el pressupost de despeses. Aquesta desviació procedeix principalment dels actes programats a Magdalena i les causes principals són la no previsió de les infraestructures necessàries per a cada acte, la suspensió del Pregó Infantil per raons meteorològiques, els serveis extraordinaris per errors de previsió, els premis no pressupostats així com altres actes no inclosos en la previsió de despeses de la Junta de Festes “.

En el marc de la decisió que ha pres el Govern Local de gestionar aquesta situació amb la màxima transparència, avui s’ha decidit convocar una reunió extraordinària del Consell Rector del Patronat Municipal de Festes per al proper dimarts 26 de juliol, en la qual es posaran a disposició de tots els membres del consell totes les factures que s’han rebut per serveis i despeses contractades durant les festes de la Magdalena amb l’objectiu que puguin contrastar-les una a una.

Elecció de reines i dames de la ciutat

D’altra banda, s’han aprovat les bases per a l’elecció de reines i dames de la ciutat, en què es determina que serà elegible com a Reina de les Festes o Dama de la Ciutat qualsevol dona d’entre 18 i 35 anys, empadronada a Castelló , que estigui o hagi estat vinculada a les Festes, havent ocupat qualsevol càrrec en una comissió de sector. En el cas de la Reina i Dames infantils, els requisits són els mateixos i varia l’edat, que ha de ser d’entre 8 i 11 anys.

El termini per a la presentació de candidatures serà aquest any del 18 de juliol al 4 d’agost. Les aspirants a Reina i Dames de la ciutat han de presentar, entre altra documentació, diverses fotografies i un vídeo explicant la seva trajectòria festera i personal i per què volen representar a la ciutat. El jurat es reunirà el primer divendres d’agost i elevarà la seva proposta a l’alcaldessa perquè procedeixi a nomenament de les representants de les festes