El Patronat de la Fundació PortCastelló s’ha reunit per fer balanç de l’any i aprovar els pressupostos del 2017. “La situació financera en la qual es va heretar la Fundació pot donar-se per superada gràcies a les mesures adoptades al llarg d’aquest any”, ha assenyalat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló i de la Fundació, Francisco Toledo.

Toledo ha informat durant la trobada de la crítica situació en què es trobava l’entitat en 2015. “La Fundació tenia factures impagades d’anys anteriors per un valor aproximat de 60.000 euros, sense possibilitat de fer-les front, sense consignació pressupostària, sense tresoreria i sense pòlissa de crèdit per a les demores “. Això no obstant, al llarg de 2016 la Fundació PortCastelló ha pagat els deutes d’anys anteriors i actualment els pagaments es realitzen sense retards. De fet, es preveu tancar l’exercici amb un superàvit de 70.000 euros.

L’estabilització de l’entitat ha estat possible gràcies a la contenció de la despesa, la incorporació de nous patrons i entitats associades, la rendibilització dels serveis oferts per la Fundació i l’entrada d’un nou equip gestor “solvent i amb una acreditada trajectòria”, ha assenyalat Toledo.

La Fundació comptava en 2015 amb un deute financer de 300.000 euros. “Un deute que mai s’havia d’haver produït, ja que no es devia a inversions, sinó a despesa corrent”, ha manifestat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló.

Cal destacar que la Fundació PortCastelló va realitzar despesa corrent per sobre del pressupostat, i el deute contret havia de començar a retornar al desembre de 2015 durant 4 anys, “el que hauria fet inviable la Fundació”.

or això, “l’APC va decidir negociar que 2016 fos 1 any de carència per retornar l’amortització i en l’actualitat el deute s’està reestructurant i es tornarà a mínim en 7 anys”, ha manifestat el president. D’aquesta manera l’entitat gaudirà d’un alleujament financer que li permetrà organitzar un intens programa d’activitats com el desenvolupat en 2016, en el qual s’han mantingut 127 entrevistes de treball amb diversos agents i clients.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló ha afirmat que “amb les mesures adoptades es dóna per estabilitzada la situació financera de la Fundació”.

A més, en el transcurs de la reunió el patronat ha aprovat el pressupost del 2017, que s’eleva a 347.875 euros, fet que suposa un 14% menys que el 2016, al voltant de 57.000 euros. És la quantitat que la Fundació ha tingut assumir en 2016 de factures impagades d’anys anteriors, de manera que el pressupost real per emprendre accions de la Fundació durant l’any que no es redueix.

El patronat ha aprovat igualment el pla d’activitats per al 2017, i que estarà estructurat en la promoció de tràfics en els sectors turístic, ceràmic, logístic, energètic i agroalimentari, així com la promoció del port i la intermodalitat i finalment la promoció del port i el seu avantpaís.

També es realitzaran dos actes de presentació del port similars al celebrat aquest any a l’empresariat a la Cambra de Comerç de Madrid. Un d’ells se celebrarà a Espanya i l’altre a l’estranger “amb l’objectiu de donar a conèixer les oportunitats que ofereix el port de Castelló”.

Finalment, la Fundació té previst assistir l’any que a deu fires per a la promoció de PortCastelló: Breakbulk Europe, a Anvers: Fruit Logística a Berlín; Fruit Attraction, a Madrid; Transport Logistic, a Munic; Saló Internacional de la Logística, a Barcelona; Cevisama a València; Fitur, a Madrid; Cruise Shipping Miami i Seatrade Europe 2017, a Hamburg.