El Pla d’Inversió d’Accessibilitat Portuària de Ports de l’Estat, aportarà 70 milions d’euros a PortCastelló procedents del Fons Financer d’Accessibilitat Terrestre Portuària entre 2017 i 2021.

En concret, 38,6 milions estan integrats en les actuacions del programa ‘última milla’, on s’inclouen: l’accés viari, i la xarxa ferroviària de la Dàrsena Sud, L’Estació Intermodal i l’accés viari definitiu a la Dàrsena Sud; i 32 milions, per a l’accés ferroviari a la Dàrsena Sud.