El Museu de Belles Arts de València ultima el Pla Museològic que definirà una nova estructura dels espais expositius, planificarà el contingut de les col·leccions pictòriques i millorarà la promoció i difusió del complex cultural.

El director del Museu de Belles Arts de València, José Ignacio Casar, ha presentat a representants d’àmbits culturals un avanç del Pla Museològic que servirà d’eina bàsica i imprescindible per a regular la imatge i identitat del museu, planificar una nova estructura, uns nous models de treball, identificar les necessitats i plasmar els objectius que es volen aconseguir.

El Pla Museològic és un pla estratègic que han de tindre tots els museus per indicació del Ministeri de Cultura des de l’any 2000 i amb el qual Belles Arts no comptava.

Segons ha explicat el director del museu, “era necessari un document que organitzara de forma clara, compartida i coordinada per tots els departaments la conservació, difusió, investigació i exhibició de la col·lecció, així com l’adquisició d’obres”.

Es dóna la circumstància que aquest nou pla coincidirà amb el final de les obres que s’estan realitzant a la pinacoteca valenciana i que ampliarà els espais expositius. Es té previst que les sales d’exposició ocupen 7.946 metres quadrats. També es milloraran les àrees de didàctica que aconseguiran 231 metres quadrats.

El director del Museu assenyala que “ens trobem en el moment de redissenyar el museu, de donar-li un nou impuls i començar una nova etapa que tinga molt present l’objecte de la nostra col·lecció, que són les peces i els fons museístics, però també el subjecte, és a dir, els nostres visitants. Hem de ser capaços de traslladar als ciutadans que tenim la segona pinacoteca més important d’Espanya i que hem de mostrar un museu el suficientment atractiu i accessible perquè vinguen a visitar-nos”.

El Pla Museològic que s’ha presentat té dos camps d’actuació: definir la naturalesa del museu i elaborar plans que definisquen les actuacions i treballs del museu.

Quant a la naturalesa del museu vol destacar-se per ser d’art valencià, amb seccions no menors però complementàries com ara la pintura europea (italiana i flamenca), la pintura espanyola i la pròpia història del museu com a institució quasi bicentenària. Aquest nou concepte implica modificacions en el discurs museístic i en la disposició de la presentació de les obres.

L’equip del museu, coordinat pel conservador, David Gimilio, treballarà de manera coordinada per a l’elaboració de programes institucionals, de col·leccions, arquitectònics, expositius i de difusió i comunicació. També es planificarà una nova redistribució dels espais d’exposició, biblioteca, magatzem i zones de treball.

Aquesta nova etapa que vol iniciar el museu de Belles Arts estarà acompanyada de nous materials explicatius, senyalètica de les sales, guies adaptades a diferents edats i diferents idiomes, millorar la promoció del museu amb continguts multimèdia i qualsevol recurs que millore l’experiència de la visita i contribuïsca a augmentar el nombre de visitants.