La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (Vics), amb el qual el Consell pretén comptar amb una eina d’ordenació de les accions i mesures d’inclusió vinculades al territori que permetin treballar contra les desigualtats, tant socials com relacionals que afecten a la ciutadania.

Oltra ha destacat la importància d’aquest document en un acte al qual han acudit representants municipals, de diversos grups parlamentaris i algunes de les persones que han participat en l’elaboració d’aquest pla, que ha comptat amb el treball d’ajuntaments, universitats i entitats del tercer sector, així com a professionals i persones expertes d’aquest àmbit, que han treballat en algun dels espais de participació que s’han convocat al llarg de 2016.

El pla Vics, que té vigència fins al 2022, està estructurat en 3 eixos bàsics, 6 línies estratègiques i 47 objectius, que es concreten en 486 actuacions que s’estan posant en marxa per part de les sis conselleries que han participat responsables en els àmbits sanitari , educatiu, cultural, d’habitatge i de serveis socials, i que per al present exercici representen un pressupost global de 786 milions d’euros.

La vicepresidenta ha assenyalat que aquest és un pla “dissenyat col·lectivament” entre el Govern valencià i el sector, amb l’objectiu de “garantir una vida digna basada en la inclusió social i l’autonomia personal”, i que com a novetat també aborda qüestions com el àmbit relacional i afectiu, perquè “no només s’encarrega de la cobertura material i monetària, sinó que vol impulsar noves formes de relacionar-se més igualitàries i saludables”.

En aquest sentit, ha destacat mesures com el pla “Queda’t a prop”, que pretén que les persones grans puguin trobar un recurs residencial a prop del seu entorn familiar, la humanització dels recursos residencials, el foment dels programes de l’autonomia personal i la vida independent o el disseny d’estratègies com la d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi.

“El pla no només està dirigit a rescatar persones, sinó a generar més cohesió social i col·lectivitat, trencant amb una societat individualista que es dóna l’esquena, per anar a una societat inclusiva i més amable”, ha explicat Oltra, que ha assenyalat que , entre les actuacions per fomentar la cohesió social, es troba les mesures per fomentar el desenvolupament comunitari dels barris o la creació de xarxes de solidaritat, com Xarxa Llibres, bancs de temps o cooperatives d’autoconsum agroecològic.

El pla Vics també aposta pels nous usos del temps i la corresponsabilitat, incloent propostes com l’Estratègia Valenciana de Nous Usos del Temps, “que buscarà canviar d’una societat de treball centrista per caminar cap a un paradigma feminista”, ha afirmat.

Les diferents singularitats del territori valencià també queden recollides en un document, que ha comptat amb una àmplia participació local, el que ha ajudat a que reconegui tant la “major vulnerabilitat” que existeix a les zones urbanes com la “greu situació de despoblació i envelliment demogràfic “que hi ha a les zones d’interior i en el món rural.

La vicepresidenta ha assenyalat que, al costat d’aquestes actuacions encaminades a la cohesió social ia l’equitat territorial, el pla Vics també inclou mesures importants per a “rescatar persones”, fomentant les condicions per a un treball remunerat i digne, amb programes com el del Fons Social Europeu dirigit als col·lectius més vulnerables, o la posada en marxa de la nova Renda Valenciana d’Inclusió.

La nova renda, ha recordat, s’ha concebut “com un instrument únic de garantia d’ingressos mínims i complement de prestacions socials o rendes de treball”, i suposa “una eina per trencar amb la transmissió generacional i la feminització de la pobresa”.

Plans Vics locals

“Des de la Generalitat hem impulsat aquest procés però volem apropar-lo a la ciutadania comptant amb la col·laboració de les corporacions locals, per això s’està treballant en un projecte d’ordre per donar un total de 500.000 euros en ajudes perquè els municipis impulsin les seves pròpies avaluacions i plans locals d’inclusió i cohesió social “, ha explicat Oltra.

En aquest sentit, ha indicat que es podran beneficiar d’aquesta subvenció els municipis de més de 10.000 habitants que elaborin un pla Vics municipal i que creuen el Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials.