El ple de l’Ajuntament de Benicàssim ha posat data per trobar una solució consensuada al futur del desenvolupament dels PAI 5, 6 i Benicàssim Golf. Abans de concloure el primer trimestre de 2017, l’ajuntament s’ha compromès a trobar una solució viable al futur dels plans de desenvolupament urbanístic més importants del municipi.

Cal recordar que el desenvolupament d’aquests plans es va veure paralitzada per la declaració de zona humida i d’especial protecció una àmplia zona situada a l’entorn del PAI 3, que a data d’avui no està delimitada i que, per tant, deixaven inhàbil l’execució de aquest pla.

Els altres plans, es veien també condicionats per aquesta declaració i també amb una sentència de 2012 que declarava nul el pla de millora aprovat per l’ajuntament el 2005.

Ara, el debat plenari ha portat a la definició d’un termini per poder abordar el futur d’aquestes zones que, en la seva major part, com és el cas dels sectors 5 i 6, tenen ja més de 800 habitatges consolidats i on resideixen veïns des de fa més de 30 anys.

L’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués ha informat que “en els passats dies s’ha produït una reunió entre els tècnics municipals i l’agent urbanitzador que encara ostenta aquesta condició per proposar algun tipus de solució que permeti a aquestes zones urbanitzables desenvolupar-se. Per això, veient tots els condicionants que existeixen sobre aquests desenvolupaments però que també hi ha alguna possibilitat que el sòl pugui tenir una futura evolució perquè aporti sòl de creixement al municipi, creiem que cal estudiar en profunditat quines són les opcions de futur per aquestes zones “.

D’una banda, com ha explicat Marquès, cal que la conselleria emeti un informe que delimiti el perímetre i afecció de la zona protegida com a zona humida. A més, caldrà estudiar si hi ha la possibilitat d’optar per una pormenorització del desenvolupament en tot el terme municipal, és a dir, que no calgui executar tots els plans d’una vegada, sinó a poc a poc d’acord amb la demanda es vagi produint.

Finalment, davant de la iniciativa de Compromís de promoure l’anul·lació total dels tres plans urbanístics, el ple, amb els vots a favor de PP, Ciutadans, ARB i l’abstenció del PSPV, s’ha aprovat “l’estudi de les propostes alternatives proposades per l’agent urbanitzador, que s’emetin els informes pertinents sobre les necessitats hídriques referents als sectors, però a més, que el departament d’intervenció municipal s’emeti un informe sobre les derivacions econòmiques que suposarien per al municipi la reversió absoluta del desenvolupament d’aquests sectors. ”

A més, com ha insistit l’alcaldessa del municipi, el futur d’aquests desenvolupaments no pot estar sempre als llimbs, sinó que hem de marcar terminis i per això volem que tots aquests informes s’obtinguin abans d’acabar el primer trimestre de 2017 per a poder abordar quin serà la solució de futur que l’ajuntament adopti sobre la seva expansió pel sud del seu terme municipal.

Campanyes de prevenció

D’altra banda, el ple ha aprovat també una moció impulsada pel Partit Popular a la qual s’ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat universal al fet que restitueixi el programa de la campanya de prevenció d’ambliopia i altres anomalies viuales que venia prestant el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i del que ja es beneficiaven més de 30 municipis castellonencs, com Benicàssim.

La regidora de sanitat, Vanessa Batalla ha recordat que a l’any es beneficiaven d’aquesta campanya més de 66.000 escolars, dels quals, una bona part eren escolars benicassuts.