Aqüest matí, el plé municipal de l’ajuntament de Castelló, ha aprobat, la baixada d’impostos i taxes municipals, per al proper any 2015.

De fet, la baixada d’impostos i de taxes municipals ha sigut aprobat, amb els vots a favor del grup municipal del PP i amb l’abstenció, de la resta de partits polítics en representació a l’ajuntament de Castelló.

A més, també cal comentar, que com bé ha dit Alfonso Bataller (Alcalde de Castelló) la baixada d’impostos i de taxes municipals per al proper any 2015 aectarà, als següents tributs:

  • Taxa del fem
  • IBI (Impost de Bens Inmobles)
  • ICIO
  • Impost de vehicles
  • L’introducció d’una nova bonificació

Per últim, cal detallar quina sirà la rebaixa qie hi haurà en el proper any 2015, en els diversos tributs:

  • El ICIO (Impost de Construccions i Obres) baixarà un 0’25%
  • La taxa del fem: Baixarà en un 1%
  • El IBI baixarà en un 1’25%
  • L’impost de vehicles: Baixarà en un 1%