El ple de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat avui per unanimitat, iniciar les gestions per sol·licitar al banc dolent la cessió dels habitatges buits de la seva propietat a la localitat per destinar-les a lloguer social de les famílies que han perdut la casa com a conseqüència de la crisi . “L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i ha de prendre partit pels que tenen problemes d’habitatge a causa de la crisi”, afirma la portaveu socialista, Amparo Marco. 

La proposta socialista insta la Generalitat a entaular una negociació amb el Govern per revertir els actius immobiliaris de la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), mitjançant un conveni de col·laboració. Els habitatges ara buits s’incorporaran, en el futur, el parc municipal d’habitatge social. 

“Els socialistes agraïm el suport ofert per la resta de grups municipals en un assumpte tan important”, assenyala Marc. “Qualsevol ciutadà entén que els pisos i cases que són de propietat pública i no estan habitats, i creiem que no ho estaran a curt i mig termini, s’han de destinar a les famílies que han perdut les seves llars. És la nostra obligació fer el possible per ajudar-les “. 

El grup socialista va proposar al ple municipal, fa uns mesos, la creació d’una Xarxa d’Habitatges Solidàries a la capital. L’objectiu de la iniciativa està dirigit a donar cobertura persones o famílies en situació de risc o exclusió social, les unitats familiars amb tots els membres en situació d’atur o que hagin esgotat les prestacions i les que tingui menors al seu càrrec. El projecte no va tirar endavant per falta de suport de l’equip de govern municipal de Castelló. 

La crisi ha deixat milers d’habitatges buits oa mig construir a Castelló, que no seran ocupades en els propers anys, en no existir un mercat immobiliari com el que hi havia fa uns anys. “És moment doncs de cercar solucions financeres i tècniques que permetin reorientar aquests habitatges abandonades al mercat social”, apunta