El Ple Municipal de Torreblanca ha aprovat amb 8 vots a favor de l’equip de govern i l’absència de l’oposició una modificació de crèdits extraordinaris per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria.

Segons la regidora d’Urbanisme, Rosana Villanueva, “aquests projectes responen a una demanda dels veïns de Torreblanca que veuen així millorat l’entorn del nostre municipi. S’ha actuat en les zones més deteriorades per no haver tingut el corresponent manteniment durant diversos anys. L’elecció dels projectes s’ha triat per ser urgent i sol·licitada majoritàriament pels ciutadans Aquestes obres no posen en risc l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament, ja que suposen un estalvi en el capítol de despeses “.

Amb un total de 562.588 euros s’executaran set actuacions al nucli urbà de Torreblanca i Torrenostra, es tracta de la primera modificació de crèdits extraordinaris prevista per a aquest any, quedant una altra pendent per al segon semestre d’aquest any.

Les projectes que es van a dur a terme són els següents:

-Pavimentació Voreres Carrer Progrés (62.229,39 euros)
-Cubrición Escocell Passeig Marítim Torrenostra (54.752,51 euros)
-Execució Voreres C / Vidal i Salvador Torreblanca (39.882,56 euros)
-Modificació Enllumenat Torrenostra (119.445,69 euros)
-Asfaltado Carrers i Camins Torreblanca (201.081,59 euros) a les següents vies públiques:
Av. Joan Carles I, Entrada Torrenostra, C. Vidal i Salvador, La Torre fins a C / Era, Galícia de Colom a Blanquers, Estació, Alcalde París, Azorín, Juan Ramón Jiménez de Sant Jaume a alcalde París, Joan XXIII, Sitjar, Jacinto Benavente, Pagès de Sant Antonia a Galícia, interseccions Carrer Sant Antoni i camí de Vilanova / Accés a CV-10)
-Pavimentació Aparcament Av. Joan Carles I (39.682,13 euros)
-Reforma I legalització Multiusos “Escorxador” (45.514,68 euros)

Aquestes inversions no suposen un increment en el pressupost anual, produeixen una reducció de despeses anual quantificable i tenen una durada útil de 5 anys.