El Ple extraordinari, celebrat el 30 de juny, ha començat amb un minut de silenci en senyal de condemna de l’atemptat terrorista ocorregut a Turquia, que s’ha cobrat la vida de gairebé 40 persones i en senyal de solidaritat amb les víctimes.

Tots els grups han aprovat, per unanimitat, destinar 200.000 euros a la pavimentació de les vies públiques del municipi que es troben en pitjor estat. Aquesta quantitat se suma als 100.000 euros inicials comptabilitzats en el pressupost anual.

Al costat de l’adequació de carrers, també s’ha aprovat per unanimitat una altra modificació de crèdit, per valor de 25.000 euros que aniran destinats a l’organització d’un campionat de surf al municipi en el mes d’octubre.

En l’ordre del dia també s’ha aprovat la certificació última i acta de recepció de les obres per un import de 14.481 euros, corresponent a l’enllumenat festiu del carrer l’Antina. Ha comptat amb els vots a favor de PP i Ciutadans; els vots en contra de Compromís i PSOE i amb l’abstenció de Si Es pot Orpesa.

Finalment, també s’ha aprovat -amb els vots a favor de PP, els vots en contra de Compromís i PSOE; i les abstencions de Ciutadans i Sí es pot Oropesa-, el reconeixement d’una factura de febrer de 2015, corresponent a les obres del poliesportiu municipal, que havia extraviat l’empresa concessionària i que ara, després de ser reconeguda l’Ajuntament abonarà. El seu import ascendeix a 11.167 euros. En aquest mateix punt, i amb la mateixa votació, també ha estat reconeguda una factura d’hotels Marina d’Or, referent a una bomba d’aigües per a reg. Després de verificar l’enginyer municipal que el comptador de consum elèctric conjuminava un consum públic i privat del sector, l’Ajuntament assumirà la seva part corresponent, que ascendeix a 9.496 euros.