El ple de les Corts Valencianes ha aprovat, per unanimitat, una Proposició No de Llei de tramitació immediata, signada pels portaveus dels cinc grups parlamentaris, en la qual es prohibeix la instal·lació i actuació de circs amb animals salvatges a la Comunitat Valenciana davant la impossibilitat de poder satisfer adequadament les necessitats fisiològiques, mentals i socials dels animals.

També, en la proposta aprovada pel parlament valencià, s’acorda iniciar el diàleg de les autoritats competents amb els responsables dels circs per estipular clàusules i terminis per a la finalització de l’ús d’animals salvatges i el seu convenient reubicació.

La proposta ha estat motivada perquè el territori valencià no disposa en l’actualitat d’un marc legislatiu concret i específic per als circs amb animals salvatges, que serveixi de referència per controlar, inspeccionar i autoritzar els aspectes d’aquesta activitat. També, es considera que l’ús d’animals salvatges en circs itinerants és una visió tradicional i, alhora, desfasada, poc respectuosa amb la seva pròpia naturalesa i comportaments i, a més, no es poden satisfer les necessitats dels animals salvatges en captivitat.

Segons destaca la Proposició No de Llei en la seva exposició de motius, la Federació de Veterinaris d’Europa s’ha posicionat en aquesta qüestió, recomanant a les autoritats la prohibició de l’ús de mamífers salvatges en circs perquè de cap manera ha la possibilitat d’atendre’ls i, en el mateix temps, és una causa de risc i de danys físics per a públic i per als cuidadors.

Des de Les Corts consideren que en l’actualitat, “són més freqüents les alternatives a l’ús d’animals en els espectacles, la qual cosa està convertint al circ en un sector cultural d’efervescència creativa i amb gran capacitat d’atracció de públic”.