El ple ordinari del proper mes de novembre aprovarà la creació del primer Consell d’Associacions Veïnals d’Almassora, un òrgan consultiu de participació ciutadana en el qual participaran els 11 col·lectius registrats a la localitat. L’objectiu d’aquest ens és rebre propostes dels ciutadans respecte a les necessitats i funcionament del municipi i, al mateix temps, cohesionar els barris i crear vincles entre les diferents zones.

Així ho ha qualificat la regidora de Participació Ciutadana, Merche Galí, que la setmana passada va convocar a les 11 associacions per consensuar el reglament que regirà l’ens i que va acordar que les reunions tindran caràcter trimestral i se celebraran els dijous a la tarda. “A la trobada van assistir vuit de les 11 plataformes i el clima va ser d’autèntic treball, molt positiu, amb el convenciment que quan entri en vigor hi ha molts projectes que tirar endavant a través d’aquest òrgan de nova creació”, ha assenyalat.

Segons ha apuntat Galí, el reglament passarà dilluns que ve per comissió abans del seu debat en el ple de novembre. La primera sessió de treball serà constitutiva i servirà per elegir el vicesecretari de l’ens d’entre els membres del consell. Cal recordar que cada associació designarà dos representants que formaran part de l’òrgan comú. Aquest podrà crear comissions de treball específiques per a l’estudi de matèries concretes. Estaran formades per tres consellers i, si escau, comptaran amb assessorament dels tècnics municipals.

Entre les comeses del nou consell figura informar el veïnat de les propostes municipals que afectin els barris i els projectes d’interès general de la ciutat, proposar noves actuacions a l’Ajuntament, suggerir les inversions necessàries en els pressupostos participatius, emetre i formular queixes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis, els organismes públics municipals i les necessitats del barri, així com denunciar les deficiències o el mal funcionament.

A més d’aquestes atribucions, el consell farà un seguiment dels temes d’interès per als diferents barris o zones i es compromet a posicionar-se en els temes territorials que desenvolupin altres administracions i que tinguin repercussió en el terme municipal d’Almassora per prendre les accions pertinents. Entre les seves funcions també figura traslladar propostes per a l’elaboració de les polítiques socials, culturals, esportives, juvenils i de gent gran.

Tot el treball d’aquest primer Consell d’Associacions Veïnals d’Almassora quedarà recollit en una memòria anual que, en últim terme, “evidenciarà els èxits de l’ens a l’hora de facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans”, ha assenyalat l’edil l’àrea.