El Ple del Consell ha aprovat avui un acord de No Disponibilitat pressupostària de 78 milions d’euros per al 2016, una mesura que, segons ha afirmat la portaveu del Consell i vicepresidenta, Mònica Oltra, “no afectarà en cap cas als drets dels ciutadans , ni als serveis bàsics ni a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana “.

La vicepresidenta ha incidit que aquest ajust, que forma part de les negociacions dutes a terme amb el Ministeri d’Hisenda per permetre el desbloqueig de l’arribada de 2.500 milions d’euros del FLA a la Comunitat (740 milions corresponents a l’anualitat i 1.800 milions més per cobrir la desviació de dèficit en 2015) “és una xifra molt per sota dels 900 milions d’euros plantejats pel Ministeri després de l’ajust del dèficit màxim autoritzat”.

Així mateix, ha insistit que aquesta quantitat “sortirà de les inejecuciones previstes en capítols i programes que en anteriors exercicis ja no s’utilitzaven per diverses causes, preservant expressament la despesa en serveis públics fonamentals i, en concret, en l’assistència sanitària o farmàcia; els fons destinats a persones amb diversitat funcional, menors i majors; ensenyament primari i secundari; la supressió del copagament farmacèutic i la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres “.

La vicepresidenta ha informat que el Consell “també ha adquirit el compromís d’aprovar retencions de crèdit per import d’altres 92 milions d’euros, per tal de completar la xifra de 170 milions d’euros, que el Govern d’Espanya ja havia traslladat a Brussel·les abans de tancar la negociació amb el Govern valencià “.

“Aquests 92 milions es basaran igualment en les no execucions pressupostàries. Quedarà, així mateix, exempt de despesa social i, a més, el Consell tindrà llibertat per modificar al llarg de l’any les partides afectades, en funció de com es desenvolupi l’execució del pressupost “, ha explicat.

Defensa del Dret Civil Valencià

Així mateix, el Consell ha aprovat avui una Declaració Institucional sobre la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la Llei valenciana de Règim Econòmic Matrimonial, “una sentència que el Govern valencià acata per lleialtat institucional i del deure respecte a la Constitució ia la resta del ordenament jurídic, però sobre la qual manifestem la nostra més profunda discrepància “.

Segons ha assenyalat Oltra, aquest pronunciament del màxim òrgan judicial constitucional ignora les competències en matèria de Dret històric civil introduïdes el 2006 a la reforma de l’Estatut valencià, el que suposa un greu greuge comparatiu amb altres autonomies. Per això exigeix ​​al Govern de l’Estat la retirada immediata dels recursos pendents davant el Tribunal Constitucional.

A més, el Govern valencià assumeix el compromís total de defensar l’evolució oberta del dret civil valencià i usar totes les vies jurídiques possibles per a la seva actualització, sense descartar la petició de la reforma de l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola i anima a la societat valenciana a pronunciar-se amb rotunditat en defensa de les competències en matèria de dret civil valencià.

Reducció de ràtios d’alumnes

A més, el Consell ha aprovat avui el Decret que fixa el nombre màxim d’alumnat per aula, unitat o professor en els diferents nivells educatius no universitaris, revertint la situació a les ràtios anteriors al curs 2012-13.

La implantació de les noves ràtios es realitzarà de manera progressiva, curs a curs, a partir de l’any acadèmic 2016-2017, començant pel primer curs de cada un dels nivells educatius.

D’aquesta manera, la ràtio màxima de segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària queda establerta en 25 alumnes per unitat. En Educació Secundària la ràtio màxima serà de 30 alumnes; en Batxillerat s’estableix en 35 alumnes, o 45 en el cas de les modalitats de nocturn i semipresencial oa distància, mentre que a FP Bàsica serà de 18 alumnes per unitat i els de Grau Mitjà i Superior de 30 per unitat, i 45 alumnes si es tracta de modalitats semipresencial oa distància.

Mig milió d’euros per lluitar contra el mosquit tigre

Un altre tema d’interès que ha estat abordat avui en la reunió del Ple del Consell ha estat la posada en marxa de la campanya de lluita contra el mosquit tigre, a la qual es destinaran mig milió d’euros i que inclourà actuacions en uns 50 municipis costaners de menys de 20.000 habitants en què més es percep la presència d’aquest insecte.

La vicepresidenta i portaveu ha recordat que la Generalitat ja ha desplegat dispositius per al control i prevenció del mosquit tigre, així com activitats d’informació, formació i vigilància epidemiològica a més de mesures de coordinació i assessorament tècnic a totes les institucions implicades en la lluita contra el mateix.

Impuls d’un nou model comercial

D’altra banda, durant el Ple d’avui també s’ha informat de l’obertura de la fase de participació i consultes del nou Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç Valencià (PATSECOVA), la versió preliminar ha estat elaborada per la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors Productius, Comerç i Treball.

Oltra ha informat que el nou PATSECOVA incorporarà un pla d’actuacions a cinc anys amb una inversió de 73.490.000 d’euros per impulsar una planificació comercial alineada amb un nou model productiu basat en el principi de sostenibilitat social, productiva i ambiental, així com en la innovació i la recerca.

Així mateix, el Pla persegueix reduir l’impacte ambiental del sector, augmentar la transparència i participació en l’ordenació del comerç, i potenciar el consum responsable, coordinant el seu contingut amb la futura Llei de Comerç Sostenible.