El ple del Consell ha autoritzat la Generalitat a subscriure una ampliació de capital a l’empresa pública Aeroport de Castelló SL (Aerocas) per import de 4.950.000 euros per fer front a impagaments d’IVA que no van ser satisfets per l’anterior Executiu autonòmic ja abonaments a la concessionària Edeis en concepte de Pagament Per Disponibilitat (PPD).

Els impagaments en concepte d’IVA, motivats per la decisió dels anteriors gestors d’Aerocas de no pagar aquest impost, es produeixen des de l’any 2014 i ascendeixen a 3.087.380 euros. La direcció general de Tributs del Ministeri d’Hisenda ha resolt, davant la consulta formulada per Edeis sobre el tema, que cal incloure l’IVA a la base imposable dels PPD, de manera que Edeis ha tornat a facturar a Aerocas l’IVA corresponent a aquests anys.

Així mateix, Aerocas també haurà de fer front al pagament del PPD de 2017 (quota anual que s’abona a la concessionària) que ascendeix a 3.505.260 euros. Aquest pagament deriva del contracte signat per l’anterior Consell amb l’empresa gestora de l’aeroport que obliga la Generalitat a abonar en nou anys 24,5 milions per aquest concepte, dels quals ja s’han desemborsat 11,2 milions.

L’autorització del Consell a la Generalitat per dur a terme aquesta operació d’ampliació de capital dóna resposta a l’acord de la Junta General de Socis d’Aerocas del passat 14 de febrer, en la qual es va donar llum verda a aquesta. A més, aquest desemborsament estava també contemplat en els Pressupostos de la Generalitat de 2017.

L’ampliació de capital serà subscrita en la seva integritat per la Generalitat, després que la resta de socis d’Aerocas (Diputació de Castelló i Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana) hagin renunciat al seu dret de preferència.

L’aportació de la Generalitat, que suposa la creació d’12.375.000 noves participacions socials, es farà efectiva en un termini no superior a dos mesos. Amb aquesta operació el capital social d’Aerocas queda fixat en 27.077.400 euros, representat per 67.693.500 participacions socials amb un valor nominal de 0,40 euros.