L’Autoritat Portuària de Castelló ha reunit a clients, proveïdors i usuaris a una reunió informativa sobre els avantatges de acollir-se a la factura electrònica.L’Autoritat facilita d’aquesta manera la implantació i posada en funcionament d’un procediment que permet l’enviament i recepció de manera senzilla i fiable de factures en format electrònic.

La `Factura e’possibilita el seguiment del document, la seva integració amb els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) i la seva disponibilitat via web en qualsevol moment amb recerca, descàrrega i impressió de factures.