El grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Borriana ha animat al tripartit en el govern de la ciutat a agilitzar la urbanització de les unitats d’execució A-30 i A-31 que estan concloses al 99%. “El consistori disposa de fons per poder desenvolupar aquesta actuació que, posteriorment, han de cobrar de la Societat de Garantia Recíproca (SGR), i atendre d’aquesta manera als veïns que a hores d’ara, ia falta de la conclusió de les obres, estan lligats de peus i mans per poder realitzar alguna operació sobre les seves parcel·les “.

Joan Fuster, portaveu del Partit Popular a Borriana, va traslladar aquest dijous als membres de la coalició de govern en el si de la comissió informativa d’Urbanisme l’oportunitat de “concloure aquestes unitats amb una inversió local que després van a percebre”. De fet, “l’única cosa que els veïns demanen és que per part de l’Ajuntament de Borriana es endavant aquesta inversió que després li serà degudament revertida ja que el cobrament dels avals es troba en aquests moments en un procediment contenciós-administratiu i la avalador és la SGR “.

Les dues unitats d’execució, situades entre el Camí Serratella i el camí Marge, permetrien desbloquejar un sector “al qual tal com vam comentar en el si de la comissió informativa només li resta la connexió del subministrament elèctric amb l’empresa concessionària del servei”. D’aquesta manera, “si aconseguíssim concloure aquesta actuació alliberaríem dos sectors amb una inversió que, posteriorment, seria retornada al consistori”.

De no fer-ho, ha explicat Fuster, “aquests veïns segueixen impossibilitats per poder operar sobre les seves parcel·les”. Per tant, “a la mà del consistori està avançar l’actuació, aprovant una pressupost per al qual disposen de liquiditat, i posteriorment cobrar els avals ja que tenen la garantia que la SGR abonarà els mateixos”. Així les coses, “confiem en la voluntat política de la coalició per dur a terme la intervenció i amb això atendre els ciutadans que reclamen una intervenció en els dos sectors”.