Els veïns de Borriana han pagat aquest any 4.334,40 euros extres per recollir les escombraries de les empreses instal·lades al Port després que el Consell hagi decidit deixar de prestar un servei que es finançava amb fons autonòmics. L’import ho revela l’informe de treballs de neteja extraordinaris elaborat per l’empresa concessionària que el grup municipal del Partit Popular va sol·licitar al tripartit a fi de conèixer les despeses que amb caràcter extraordinari ha assumit Borriana aquest passat 2016.

“Ens ha sorprès que l’Ajuntament de Borriana sigui ara el que finança aquest servei en el Port”, ha valorat Juan Fuster, regidor i portaveu del PP a la localitat. “En primer lloc perquè no se’ns havia informat de la mesura i, en segon lloc, perquè entenem que si ara som els veïns de Borriana els que paguem de la nostra butxaca aquest recurs, ha de ser a canvi d’alguna contraprestació”.

Aquesta serà precisament la consulta que formuli matí el grup municipal del PP al tripartit en el si de les comissions informatives. “Volem conèixer a canvi de què Borriana costeja ara la recollida d’escombraries al Port”. Perquè de fet, tal com constata l’informe, la mesura s’ha adoptat “a petició de l’Ajuntament de Borriana”, el qual ha reclamat la instal·lació de “un total de 11 unitats de contenidors que es recullen 5 vegades a l’estiu i tres a hivern “.

Per al grup municipal del PP a Borriana, “resulta com a mínim sorprenent que estiguem assistint a una política autonòmica que lluny de prestar serveis aplica retallades”. Mesures que provoquen “una major despesa en el ciutadà i una menor oferta de prestacions” que no només es fan patents “amb mesures com la del Port, sinó també en altres àmbits com l’urbanístic, amb les limitacions i condicions estipulades pel Pativel, o l’educatiu, amb la retallada de l’oferta de places de l’Escola Oficial d’Idiomes “.