El grup municipal del Partit Popular a Borriana ha lamentat que el criteri de l’alcaldessa, María José Safont, en relació al futur del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) hagi canviat d’adreça “com ho fa un penell”. Al març l’alcaldessa va fixar una sèrie de criteris que va remetre a l’equip redactor perquè ho plasmaran en planificació. No obstant això, la mateixa providència que va aprovar la va rebutjar 5 mesos després. A l’agost, la mateixa responsable que havia establert una sèrie de condicionants dels rebutjava i reclamava a la Conselleria d’Infraestructures una pròrroga de dos anys per poder estudiar amb més temps una nova solució.

Totes les accions es van emprendre sense tenir en compte el criteri de l’oposició. Una circumstància que va ser enlletgida pel portaveu del Partit Popular, Juan Fuster, que en el ple de setembre va prendre la paraula per mostrar el seu malestar per la decisió adoptada per l’alcaldessa en relació a un tema tan fonamental i decisiu com era definir el futur desenvolupament de Borriana.

“Nosaltres vam el gest de l’alcaldessa que va reconèixer que les formes no havien estat les més encertades. I esperem a que donessin un nou pas que, lamentablement, no ha arribat fins a aquesta setmana tot i que el 26 de setembre Infraestructures li va denegar a l’alcaldia la possibilitat de pròrroga “, ha explicat el regidor i portaveu del PP a Borriana.

Aquesta circumstància “ens sorprèn”. “No entenem com havent tingut més d’un mes i mig per reunir-se amb l’oposició, com ara sembla que els urgeix, no ho han fet”. Sobretot perquè el 26 de setembre “ja eren coneixedors no només de la negativa a la pròrroga sinó que a més havien de decidir en el termini d’un mes”. Aquest període compleix el 26 d’octubre, és a dir, dimecres vinent, “i ens han citat dilluns 24 a les 9.00 del matí”. “Algú creu que una decisió d’aquesta envergadura pot adoptar-se amb un espai de dos dies? Des que van arribar al govern local no han tingut temps més que sobrat per poder treballar aquest assumpte amb la calma i anàlisi que requereix?”.

Segons l’opinió de Fuster, “lamentablement aquestes anades i vingudes, aquesta falta de criteri, afecta directament Borriana”. De fet, ha postil·lat, “ens estem jugant quin futur urbanístic volem per a la nostra ciutat. No obstant això, lamentablement, aquesta responsabilitat que per a nosaltres és crucial, per a qui governa és trivial”.