El Grup Municipal Popular de Castelló ha presentat una iniciativa plenària amb la qual pretén portar al Ple les retallades en Educació.

Els populars defensen la llibertat dels pares a l’hora de triar entre l’ensenyament públic i concertat. “Una independència que des del Consell s’han proposat no respectar, primer amb el Decret del Plurilingüisme i ara amb la supressió de concerts i d’unitats educatives en col·legis públics”, ha manifestat la portaveu dels populars a la ciutat de Castelló, Begoña Carrasco .

Carrasco: “La supressió de concerts, com el del Mater Dei i la supressió d’aules -en el CEIP Blasco Ibáñez, al CEIP Antonio Armelles i al CEIP L’illa Grau-, es traduirà en acomiadaments de docents el proper curs. Això és el que el conseller d’Educació, Vicent Marçà, denomina ajust escolar, i que en altres temps no hagués dubtat a qualificar de retallades “.

Per aquest motiu, “creiem necessària i urgent que s’elabori una planificació educativa d’acord amb la demanda real i efectiva de les famílies i que es mantinguin les unitats educatives concertades respectant la llibertat dels pares”.

“La desastrosa i deficient planificació del Consell, així com la falta de consens entre les parts implicades, demostra una actuació a esquena de la comunitat educativa”.

Segons l’opinió dels populars, aquestes imposicions arriben quan només queda un mes escàs per perquè s’iniciï el procés d’escolarització. I posa de manifest “la manca de sensibilitat del nou govern autonòmic, que deriva en la insatisfacció de nombroses famílies i genera incertesa als pares, que ja van veure com en l’anterior curs es van suprimir 20 aules d’infantil, primària i ESO”.

“Tenint l’administració la potestat plena en l’organització de cada curs, l’objectiu màxim del Consell hauria de ser el de prestar un servei educatiu garantint la llibertat de triar el centre i prestant un servei que incrementi les possibilitats acadèmiques personals i professionals dels estudiants, no contradient ni vulnerant el que estableix la nostra Constitució, on en l’article 27.1 estableix que “tothom té el dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament “.