El Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha denunciat avui que Pla Contra la Costa del Consell posa en risc el turisme valencià, deixa en “clara indefensió” als veïns afectats, suposen una “intromissió” en les competències locals, utilitza planificacions errònies i no té d’una valoració de les indemnitzacions a les que podria incórrer. Per això, ha presentat a la Conselleria una bateria d’al·legacions al en què sol·licita la seva suspensió fins que no es resolguin els errors cartogràfics, s’incorpori un informe de sostenibilitat econòmica i s’executi el Pla de Participació Ciutadana.

Així s’ha acordat després de la reunió mantinguda amb Grup Popular en els Corts Valencianes (GPP) i alcaldes i portaveus de municipis costaners. En aquest sentit, l’escrit denuncia que el Pla Contra la Costa excedeix l’àmbit d’acció establert a la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) ja que desclassifica sòls ja regulats pels PGOU de cada localitat, alguna cosa que excedeix de seva competència.

En aquest sentit, el pla constitueix una “conducta fraudulenta” i una “desviació de poder” perquè suposa “una expropiació de facto o encoberta sense preu just ni compensació econòmica als propietaris”. A més, el Pla Contra la Costa manca d’un estudi de sostenibilitat econòmica que valori les quanties indemnitzatòries en què podria incórrer i es fa necessari un informe “sobre l’impacte econòmic en cada municipi”.

Així mateix, utilitza una “planificació errònia” i una “cartografia imprecisa” el que ha provocat que els veïns afectats quedin en una “clara indefensió” a l’hora d’informar-se o presentar les seves al·legacions. Tant és així, que el Consell no ha facilitat una cosa bàsica com és la documentació gràfica detallada perquè els propietaris coneguin el grau d’afectació dels seus terrenys.

Limita l’ús de les platges

El Pla Contra la Costa, ha denunciat el PPCV, “va a limitar l’ús i gaudi de les platges pel turista el que repercutirà negativament en els ingressos del sector” ja que es plantegen noves limitacions, es van a reduir les superfícies de restauració , es reduirà en un 10% l’ocupació màxima, es prohibirà la realització, instal·lació o explotació per tercers d’activitats esportives nàutiques com les escoles de vela i / o la celebració d’esdeveniments o festivals. Una altra de les al·legacions recull que aquesta desclassificació s’ha realitzat “sense comptar amb el consens municipal, afectat al model territorial dels municipis del litoral i limitant l’autonomia municipal”. En aquest línia el PPCV denuncia que el Consell “no té recursos per adquirir els sòls que desclassifica i executar les infraestructures que es realitzaran en aquests sòls” de manera que “seran els ajuntaments el que les emprenguin”.

Per a això és necessari corregir les planificacions municipals i la cartografia del Pla Contra la Costa, per utilitzar una altra “més detallada, precisa i sense errors” que permeti “veure, estudiar i comprovar les afeccions en la seva totalitat evitant generar inseguretat jurídica als afectats” .

A més, segons recullen les al·legacions, el Pla Contra la Costa desclassifica terrenys que estan ja classificats pels ajuntaments corresponents gràcies a la declaració d’impacte ambiental favorable del Consell. Finalment, el PPCV presentarà una al·legació sol·licitant l’execució del Pla de Participació Ciutadana que asseguri l’obertura d’un tràmit de consultes i informació pública de tres mesos (com a mínim) que faci efectiva la possibilitat de participar en la redacció del Pla Contra la Costa ,