El Grup Municipal Popular presentarà una declaració institucional al proper Ple amb l’objectiu que el Consell es replantegi el seu decret del plurilingüisme i no discrimini els alumnes per l’ús de la llengua en l’àmbit educatiu. La portaveu popular, Begoña Carrasco, ha manifestat que el decret del plurilingüisme en els centres educatius no té en compte la llibertat dels pares, que són els que han de decidir la llengua en la qual volen que estudiïn els seus fills. “El canvi del model lingüístic proposat per Marzá produeix una greu discriminació entre els nens. La mateixa denominació del model educatiu té una evident càrrega despectiva amb el castellanoparlant, de fet els nens que optin per més hores en valencià seran “nens avançats” i estudiaran en el nivell Avançat i els nens que optin per més hores en castellà, seran tan només “nens bàsics” i estaran al nivell Bàsic “, assegura Carrasco.

Per això instaran la Conselleria a que qualsevol modificació en la normativa lingüística tracti per igual a nens de llengua materna valenciana i castellana, que es respecti la llibertat dels pares a triar i que en cap cas es penalitzi amb la reducció d’hores en anglès a aquells que optin per un nivell o un altre. Respecte a l’anglès, “tan important perquè els nostres fills siguin competitius” Carrasco diu que segons el model de Marzà només obtindran titulació en anglès que renunciïn al nivell bàsic en castellà. Així aconseguiran només la titulació màxima en anglès que optin pel model en valencià, que se li diu Avançat, -es obtenen els títols en anglès A1, A2 i B1, a primària, secundària i batxillerat respectivament-. Els que optin per un nivell Intermedi aconseguiran titulacions en anglès A1 i A2, i els que optin per un model amb menys valencià i més castellà ho exclouen de qualsevol titulació en anglès.

“La discriminació és evident; si tries més valencià obtindràs titulació en anglès i si tries més assignatures de castellà, al centre se li redueix les assignatures en anglès a només dos i per tant se’ls penalitzarà negant-los la titulació en anglès. És una manera d’imposar el valencià a qualsevol preu “. Finalment, en el nou model lingüístic proposat per l’actual Consell, les famílies queden relegades a un segon pla, perden completament la capacitat decisòria que li atorgava el decret de plurilingüisme elaborat pel Partit Popular.