El Grup Municipal Popular recupera una sèrie de mesures de foment de l’emprenedoria, que s’emmarquen dins d’una estratègia global atractiva i accessible als possibles emprenedors.

Els populars aposten per un assessorament efectiu, capaç de fomentar aquesta modalitat de creació d’ocupació, la qual lideren els que decideixen donar el pas d’apostar per la seva pròpia idea de negoci.

La portaveu popular, Begoña Carrasco, manifesta: “La temporalitat en les contractacions segueix instaurada en el mercat laboral, hem d’abordar iniciatives polítiques que contribueixin a crear ocupació estable. Pensem que apostar pels emprenedors és una de les sortides. És important estimular la creació d’ocupació en una ciutat en la qual encara avui més de 16.100 persones segueixen a l’atur. La creació d’ocupació és la millor de les polítiques socials “.

“Des del GMP proposem dotar a l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Ocupació d’un servei integral de suport i estímul als emprenedors, tant de base innovadora com de base tradicional”, planteja Carrasco.

De la mateixa manera, els populars proposen crear una finestreta única de suport a l’emprenedor que reuneixi tota la informació que necessita un futur empresari per posar en marxa el seu projecte. “Una eina útil i fiable que decideixi als castellonencs a fer el pas definitiu per emprendre el seu propi negoci”.

La portaveu popular, Begoña Carrasco, apunta que dins d’aquesta Estratègia d’Emprenedoria també seria interessant
establir una coordinació entre els diversos agents especialitzats en emprenedoria com són el CIES, CEEI, ESPAITEC, Castelló Emprèn o la Cambra de Comerç, entre d’altres.

En aquesta línia, Carrasco insisteix en la necessitat d’establir estratègies diferenciades i adaptades al foment de l’emprenedoria en els diferents sectors clau per a l’ocupació local com són els sectors agrícola, pesquer, turístic o industrial.

“Des del Grup Municipal Popular recolzem qualsevol iniciativa que tingui a veure amb el foment de l’ocupació, per això apremiamos el bipartit a que s’iniciï com més aviat les contractacions del programa jornals de Vila”. Cal recordar que la regidora de d’Impuls de l’Activitat Econòmica, Patricia Porta, va anunciar el seu inici per al dia 3 d’octubre.

Els populars recorden que el programa jornals de Vila donarà feina, durant sis mesos, a 43 persones en risc d’exclusió social i “malgrat que contribuirà a alleujar les economies familiars més desfavorides, no serà suficient per frenar la desocupació a Castelló. Per això, seguim reclamant iniciatives municipals capaços de crear ocupació estable i durador.