El grup municipal del Partit Popular a Borriana ha proposat a la coalició formada per PSPV i Compromís-Podem que com a responsables del govern de Borriana aprofitin els fons Feder per millorar els sistemes d’administració electrònica amb què es presta atenció al ciutadà.

El portaveu del PP a la ciutat, Joan Fuster, ha plantejat en el si del Consell Social la possibilitat de dedicar una part dels fons que li corresponguin a Borriana a millorar el servei que es presta a la ciutadania a través d’una millora dels sistemes electrònics. “En l’actualitat, l’Ajuntament de Borriana ja ha invertit en aquesta matèria. Ho vam fer durant els passats mandats ja que som conscients que és una clau fonamental perquè el ciutadà, que rep un tracte directe de l’administració local, vegi millorada la atenció, escurçats els temps d’espera i agilitzats els tràmits “.

La inversió donaria continuïtat al treball desenvolupat en anteriors mandats i permetria “seguir millorant el servei que dia a dia presta el nostre consistori”. Tal com ha indicat Fuster, “quan ens hem de dirigir a l’ajuntament esperem que les gestions es tramitin amb diligència. L’agilitat que eviti que haguem de passar llargues esperes i que permeti que obtinguem resposta a les nostres consultes amb eficàcia”.

Així les coses, “aquesta inversió, al costat del viver d’empreses o l’adequació d’un edifici per a entitats benèfiques seria una altra de les millores a què podria optar Borriana a través dels fons Feder”, ha considerat el regidor. “L’objectiu en tot cas”, ha considerat el portaveu del PP a Borriana, “és que obtinguem la màxima ajuda ja que d’ella dependran les actuacions que finalment desenvolupem i beneficiïn el creixement del conjunt de la nostra ciutat”.