Els membres del Partit Popular a Castelló preguntaran demà a la Comissió d’Estudi d’Innovació i Ocupació “pel que ha fet el govern bipartit perquè els propietaris de finques sense planejament de desenvolupament detallat puguin ser classificades com rústiques i optar a la devolució de l’IBI que van pagar com a urbanitzables “.

Així, els populars demanaran “els escrits intercanviats entre l’Ajuntament i el Cadastre Immobiliari, relatius al compliment de la Llei de Cadastre Immobiliari modificada d’acord amb la Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014”.

Aquesta sentència va establir que “els sòls urbanitzables sense planejament de desenvolupament detallat o detallat han de ser classificats com a béns immobles de naturalesa rústica”.

D’altra banda, els regidors del Grup Popular també demanaran al govern el nombre de reclamacions efectuades fins a la data i l’impacte econòmic de les mateixes.

I finalment, els populars també volen conèixer “quin és el nombre de finques i propietaris en condicions de reclamar la devolució dels Ibis urbans cobrats en anys anteriors que es troba afectats per aquesta sentència”.