El Grup Municipal Popular ha traslladat a l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló, en la Comissió Informativa de dilluns, la preocupació de nombrosos pares, que complint amb els terminis establerts per tornar el dels llibres -tal com es demana en el programa Xarxa Llibres -, encara segueixen sense cobrar les ajudes anunciades de la segona fase.

La regidora popular, María Espanya, atribueix aquesta descoordinació i desatenció del bipartit a l’absència d’informació, que manté als centres educatius en incertesa, “no saben on està l’error, ni com poden orientar les famílies per solucionar”.

Els populars, fent-se ressò de les queixes dels pares que sí que van complir amb els terminis establerts per tornar el material escolar, sol·liciten que es corregeixin els errors que mantenen els retards del cobrament d’aquests ajuts.

Referent al funcionament del programa Xarxa Llibres a la ciutat de Castelló, Espanya ha afegit: “Hem preguntat pel nombre exacte de famílies que encara tenen pendent el cobrament de les ajudes de la primera fase, si n’hi ha, i de les famílies afectades pels impagaments de la segona fase “.

A més, el Grup Municipal Popular insta el bipartit a informar, a les famílies i als centres, del procediment i de les gestions que s’estan duent a terme des de la institució municipal referent a aquesta preocupació manifesta entre els pares dels escolars i, al fet que revisin les dades i la informació que els centres han enviat a l’Ajuntament per si pogués tractar-se d’un error informàtic, ja que les ajudes s’han tramitat via Internet.