La Junta de Govern Local ha aprovat hui el pressupost de l’Ajuntament de Castelló per a 2018, que s’eleva a 176.029.349 euros, un 3,03% superior al de l’any anterior i el de major quantia de l’última dècada. L’alcaldessa, Amparo Marco, ha presentat en roda de premsa el document, que, al seu judici, “consolida les bases del canvi”. El projecte s’obri ara a la presentació d’esmenes pels grups de l’oposició i serà portat al ple.

És un pressupost que confirma que aquest Govern municipal té un projecte de ciutat. Perquè hi ha un projecte de ciutat clarament definit en el Pla General. Hi ha un projecte de ciutat amb les inversions 20,2 milions d’euros dels fons EDUSI. Hi ha un projecte de ciutat en el Pla Estratègic d’Ocupació i del Pla Estratègic de Turisme. Hi ha un projecte de ciutat en la nova política fiscal municipal, ajustada a la realitat econòmica de les famílies. Hi ha un projecte de ciutat en la implantació de la perspectiva de gènere i la lluita contra les desigualtats socials”, ha afirmat.

L’alcaldessa ha desgranat les claus del pressupost. Els ingressos creixen per l’augment de transferències corrents (5,41%), especialment les de creació d’ocupació (1,9 milions), la cessió de l’IRPF i la cessió d’impostos indirectes (IVA, alcohol, hidrocarburs). La recaptació per impostos directes es congela i es recaptaran 876.000 euros menys per l’IBI. D’altra banda, augmenten els ingressos indirectes, en haver-hi més previsió de recaptació de l’ICIO per la recuperació de la construcció i les taxes per llicències urbanístiques, obertura de locals, taules i cadires.

Les despeses creixen en la mateixa proporció. Augmenten els programes d’ocupació: Jornals de Vila passa d’1,3 a 2,4 milions d’euros i els programes i tallers d’ocupació subvencionats pel Servef. Puja la consignació en educació, família i infància, atenció a la dependència, cultura, transport urbà, recollida de residus i modernització i innovació tecnològica. El 64% de la despesa està compromès (sobretot pels capítols de Personal, contractes de serveis i despeses financeres) i el 36% és no compromès.

També augmenten, en un 3,4%, les aportacions als patronats municipals i de forma especial el finançament del Consorci del Pacte Local per l’Ocupació, en més d’un 74% respecte a l’any anterior. Creixen les subvencions a les ONG de Cooperació al Desenvolupament i es preveuen noves ajudes per al lloguer social, persones amb discapacitat, microcrèdits i l’engegada del Pla de Recuperació del Talent.

Pel que fa a les inversions, destaquen els projectes de l’estratègia EDUSI (1,17 milions d’euros), l’adquisició d’habitatge social (500.000 euros), la partida de gestió mediambiental (500.000), pressupostos participatius (1,8 milions), segona fase del centre de la Pineda (440.000 euros), adequació d’instal·lacions esportives (380.000), rehabilitació dels antics jutjats de Borrull (300.000), remodelació de l’edifici Quatre Cantons (300.000 euros), millores en el cementeri municipal (300.000), pla d’accessibilitat (150.000 euros) i pla de millora de la Pineda (100.000 euros).