La regidora de Participació Ciutadana, Merche Galí, ha confirmat l’ajornament del debat sobre l’estat del municipi, que hauria de realitzar avui, al 29 de juny per no interferir en les eleccions generals. Galí va traslladar la proposta als grups polítics en l’última junta de portaveus i tots es van mostrar favorables a l’acord que fixa el debat per a les 14.30 hores del dia 29.

El primer debat sobre l’estat del municipi està recollit en l’ordenança de transparència, accés a la informació, reutilització i participació ciutadana, segons ha indicat la regidora de l’àrea, Merche Galí. L’Ajuntament d’Almassora complirà amb el reglament, que estipula que el ple es reunirà en sessió extraordinària durant el primer semestre de l’any per celebrar un debat monogràfic sobre l’estat del municipi en el qual no es poden incloure assumptes diferents de l’assenyalat.

Galí ha recordat als veïns d’Almassora que el ple, com la resta d’ordinaris i extraordinaris, estarà obert al públic, “que podrà escoltar de primera mà quina és la situació actual d’Almassora des dels diferents grups polítics”.

L’estructura del debat estableix que comenci amb la defensa de la gestió per part de l’alcaldessa, Susanna Nicolau. A continuació, els portaveus de cada grup municipal exposaran el seu punt de vista durant un torn de 10 minuts com a màxim. En cas que algun d’ells ho sol·liciti, Nicolau obrirà un segon torn d’intervencions de cinc minuts. De nou, l’alcaldessa tindrà l’oportunitat de tancar el torn amb un nou al·legat de la mateixa durada.

El debat es desenvoluparà, amb les especialitats indicades, d’acord a les regles de previstes a la normativa aplicable d’organització i funcionament del ple. Conclòs el debat, Nicolau aixecarà la sessió, la primera en què els grups abordaran la situació d’Almassora i els seus projectes de futur, segons recull l’ordenança municipal impulsada per la Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana i aprovada pel ple el 19 d’octubre de 2015.