El primer trimestre de l’any ha tingut un comportament molt negatiu per al mercat de l’ocupació a la província de Castelló, la taxa d’atur torna a situar-se molt a prop del 20%.

Les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), donats a conèixer avui per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) eleven la taxa de desocupació del 17,11% amb el qual va concloure el 2016 al 19,52%, encara lluny del 21,43% de fa un any.

El nombre de persones sense feina a la província arriba als 51.500, 6.200 menys que a finals de març del 2016, després d’haver-se incrementat aquesta xifra en 5.300 aturats en el primer trimestre del 2017. És aproximadament el terç dels 17.200 aturats més que ha registrat tot Espanya, fins situar-se en els 4.255.000 aturats.

En el mateix període el nombre d’ocupats ha experimentat un descens encara més gran, amb 11.600 ocupats menys i un total de 212.300 persones ocupades. No obstant això, hi ha 700 ocupats més que fa un any.

Per sectors, serveis és el que acusa més la pèrdua de llocs de treball amb 11.100 ocupats menys, mentre que la construcció perd 1.100 i l’agricultura 500. Només la indústria genera ocupació, amb mil ocupats més que a finals del 2016.

A la Comunitat Valenciana el nombre d’empleats baixa en 29.300 persones, situant-se en 1.944.600.