El programa d’anàlisis per a la prevenció i el control de la legioneŀla impulsat per la Diputació de València amb la coŀlaboració de l’Hospital General Universitari de València començarà el pròxim mes de juny i recorrerà un total de noranta pobles. Es tracta d’un servei finançat per la Diputació de València en el qual s’analitzaran les aigües dels municipis de la província de València que soŀlicitaren entrar en aquest programa.

Alcaldes, regidors i representants municipals dels noranta municipis han assistit aquest matí a una reunió informativa en què se’ls ha presentat el programa i se’ls han explicat les mesures preventives i profilàctiques per a tractar i prevenir la legioneŀla. La reunió ha estat presidida per la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, qui ha destacat «la importància de mantindre en un estat òptim les instaŀlacions i evitar riscos innecessaris, perquè les administracions públiques havem d’estar pendents del benestar dels ciutadans i des de la Diputació destinem el pressupost necessari per a fer-ho factible».

Per la seua banda, el gerent de l’Hospital General, Enrique Ortega, ha explicat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és «previndre i controlar la legioneŀlosi mitjançant anàlisis en les aigües destinades al consum humà i les tractades no destinades al consum humà».

Aquest programa és fruit d’un conveni de coŀlaboració entre el Servei de Benestar Social de la Diputació i el Consorci Hospital General de València a través del seu Servei de Microbiologia, que està acreditat per l’ENAC per a l’anàlisi de la legioneŀla.

L’arreplega de mostres en cada municipi la farà el personal tècnic del propi Servei de Microbiologia, que la començarà al juny, perquè cal que la presa de mostres es faça en temperatures molt altes.

Està previst que es facen més de 360 anàlisis en els quasi 5.000 km que recorreran durant els pròxims mesos. L’anàlisi microbiològica es farà mitjançant la detecció i el recompte per cultiu i la identificació i l’assessorament per a valorar els resultats.

La legioneŀla és un bacteri que es troba en ambients aquàtics amb capacitat de sobreviure i colonitzar els sistemes de proveïment d’aigua. Els punts més comuns on els controls poden resultar positius són les dutxes de poliesportius i piscines públiques, els regs per aspersió de camps de futbol, les cuines d’escoles infantils i les fonts públiques.