La iniciativa emmarcada en el Pla Estratègic d’Ocupació, en la seua segona convocatòria, ha sobrepassat àmpliament les expectatives que des del si del Govern municipal

La convocatòria al programa d’ocupació Jornals de Vila ha superat les expectatives del Govern municipal. El termini d’inscripció s’ha saldat amb 3.280 sol·licituds presentades (a falta que puga arribar alguna més via correu o través d’altres administracions) per a adherir-se a este programa finançat íntegrament per l’Ajuntament, que destina al projecte 1,4 milions d’euros. En l’edició de l’any passat es van presentar 2.154 sol·licituds, la qual cosa representa un increment del 52%.

La iniciativa s’emmarca en el Pla Estratègic d’Ocupació que establix l’estratègia municipal en matèria d’inserció laboral. La regidora d’Impuls de l’Activitat Econòmica, Patricia Puerta, destaca l’acollida del programa, que “constata que la gestió en matèria d’Ocupació va en la bona línea“. En 2017 són 88 les ocupacions oferides per a afavorir la inserció laboral de persones en desocupació amb prioritat a què estiguen en situació de vulnerabilitat.

Les persones contractades en Jornals de Vila treballaran durant sis mesos en la rehabilitació, reparació i manteniment de les vivendes socials i edificis municipals. Cal recordar que les bases possibilitaven que una persona poguera presentar tantes sol·licituds com a llocs diferents dels que aspirava. Puerta indica que en els pròxims dies es constituiran els tribunals que baremaran les sol·licituds rebudes segons les bases aprovades.

El projecte està dirigit a desocupats que es troben en situació d’exclusió social, prioritzant-se aquells que siguen derivats dels Serves Socials o que acrediten ser usuaris d’este servici. Puerta ha explicat que “els principals motius són que es considera que este és un col·lectiu que necessita major dedicació per la seua especial dificultat per a accedir i mantindre’s de manera estable en el mercat laboral i perquè la seua contractació suposa una garantia d’igualtat efectiva d’oportunitats entre hòmens i dones i la no discriminació en el mercat laboral“.

La posada en marxa d’este programa, recolzat pel Pacte del Grau, suposarà una inversió d’un poc més de 1.406.265 euros dividits entre els exercicis de 2017 i 2018. La inversió permetrà contractar persones d’àmbits diversos: llanterners, oficials d’electricitat, oficials i peons d’obra, oficials i peons de pintura, peons de neteja, oficials i peons de tancaments metàl·lics, un coordinador i un treballador social, un educador social, administratius i auxiliars administratius, auxiliars de programes de vivenda i un arquitecte tècnic o aparellador.