El programa UJI-Voluntària de la Universitat Jaume I ha comptat en el curs 2015/2016 amb la participació de 320 persones que han realitzat tasques de voluntariat en prop de 40 entitats, associacions externes i també en alguns serveis de la pròpia universitat. El programa UJI-Voluntària engegat en 2010 té com a objectiu oferir a tots els membres de la comunitat universitària la possibilitat de participar activament en la consecució d’una societat més justa i poder ajudar a aquelles persones o col·lectius més necessitats.

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de l’UJI és la responsable de l’organització d’UJI-Voluntària a través de diferents subprogrames entre els quals s’inclou suport a estudiants amb necessitats educatives especials; suport i integració escolar; suport a persones majors i dependents; voluntariat esportiu; voluntariat mediambiental en el qual s’inclouen accions de reforestació de zones afectades per incendis a la província de Castelló; suport a diversos col·lectius a través d’activitats recreatives i d’animació sociocultural; voluntariat lingüístic; participació al programa de Pisos Solidaris o accions de prevenció de la violència.

Entre els programes universitaris en els quals col·labora el voluntariat es troben a més el programa MENTOR d’ajuda als nous estudiants, el programa Ambaixadors de l’UJI, el voluntariat en protocol universitari o els programes de visites al campus per part de centres escolars i públic en general. Els i les participants a UJI-Voluntària poden optar també per col·laborar amb entitats externes a través del suport a diferents ONGs. Des de l’OCDS destaquen així mateix la bona acollida del voluntariat en entitats i associacions com la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la Associació Servei de Suport i Orientació del Menor (SSOM), AFANÍAS o el Centre Social Marillac.

A través del programa UJI-Voluntari la Jaume I respon a la legislació sobre Voluntariat en la qual es recull que les actuacions de voluntariat de les universitats han de tenir com a objectiu «la formació i sensibilització de la comunitat universitària en el voluntariat» podent promoure’s des de la pròpia universitat amb entitats de voluntariat. De cara a la realització del programa per al proper curs s’incorporarà, en compliment de la normativa actual, la necessitat de que aquelles persones que vulguin ser voluntàries presentin un certificat acreditant la manca de delictes de naturalesa sexual, ja que molts dels subprogrames de voluntariat tenen un públic menor d’edat.

L’objectiu de l’UJI és donar continuïtat en el curs 2016/2017 al programa de voluntariat i ampliar les accions i activitats desenvolupades en el mateix, així com aconseguir convenis de col·laboració amb noves entitats i organitzacions.