El programa “Viu la solidaritat” de l’IVAJ ha organitzat aquest estiu tres camps internacionals de voluntariat juvenil de caràcter mediambiental, anomenats ‘Ombria de la Plana’ en el Paratge Natural Font de la Mota, a Enguera, del 15 al 29 de juliol; ‘Paratge Natural Torretes’, a Ibi, i ‘Parc Natural de Xera-Sot de Xera’ a Xera, de l’1 al 15 d’agost.

Aquests camps compten amb la col·laboració dels ajuntaments de Xera, Enguera i Ibi, així com del Parc Natural de Xera-Sot de Xera i de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L’objectiu de ‘Ombria de la Plana’ és la millora de la senda PRV 295, que forma part del paratge natural municipal Font de la Mota. Hi participen 13 joves de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galícia i Múrcia així com de Rússia i Itàlia.

El projecte en el ‘Paratge Natural Torretes’ d’Ibi, reunirà 25 joves procedents d’Andalusia, Catalunya, Ceuta, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Euskadi, Madrid i Múrcia, així com d’Armènia, França, Grècia i Turquia. Torretes, reconeguda com a estació biològica de recerca i com jardí botànic en l’any 2012, permet el desenvolupament de plans de recerca i programes d’educació ambiental així com activitats de difusió.

El projecte mediambiental al Parc Natural de Chera- Sot de Xera, que es realitza en col·laboració amb el Parc Natural de Xera-Sot de Xera, l’ajuntament de Xera i la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, reunirà un total de 25 joves procedents de França, Sèrbia i Turquia així com d’Andalusia, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura i Galícia.

En aquest camp, els i les joves treballaran en un taller de pedra en sec, recuperació de murs de cultius i construccions tradicionals, condicionament del barranc d’aigua, caixes niu, senyalització de les sendes i rutes geològiques.

Els camps de treball voluntari juvenil de la Comunitat són un tipus d’activitat en la qual un grup de joves de 18 a 26 anys de diferents procedències es compromet, de forma voluntària i desinteressada, a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor la comunitat, combinat amb activitats complementàries d’animació.
Aquests projectes són un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d’aprenentatge intercultural.

Aquest any un total de 233 joves acudiran als 11 camps de la Comunitat Valenciana, 6 camps de modalitat social amb 126 participants; tres camps de modalitat mediambiental amb un total de 63 participants i dos camps d’arqueologia amb 44 participants.

A més, 173 jóvens de la Comunitat acudiran als camps d’altres autonomies i 54 de la Comunitat viatjaran a realitzar el seu voluntariat en altres països, de manera que el programa Viu la Solidaritat facilita la participació d’un total de 460 joves.