http://el7set.com/upload/img/periodico/img_35215.jpg

Aquest proper dimarts 29 de juliol, la Comisió de Presidencia de la Diputació de Castelló aprobarà, les bases del pla provincial de unitats “Respira”

Aquest pla estarà dirigit, a prestar atenció temporal diurna a persones majors amb subvencions als ajuntaments, per tal de posibilitar també, el equipament i la contractació laboral del personal encarregat de la dinamització d’aquest pla.

Cal comentar també, que aquest pla forma part del pla “Acció 2015” i que contarà amb una inversió que realitzarà la Diputació de Castelló, de 150000€

Per ultim, els requisits per tal de poder accedir al pla provincial de les Unitats Respira son:

  • Els ajuntaments deuràn posar a disposició d’aquest servei un local equipat i totalment accesible.
  • Despres de la publicació de les bases en el “BOP” (Bulleti Oficial de la Provincia) els ajuntaments disposaràn de 40 dies per tal de formalitzar la seua solicitud per accedir aquest pla. Les solicituts es deuràn fer a la Diputació de Castelló.