Els parlamentaris socialistes de Castelló, Terol i Saragossa, han presentat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per la qual reclamen al Govern d’Espanya que emprengui el desdoblament definitiu de la N-232 per convertir aquesta carretera a l’autovia A- 68.

El diputat per Castelló, Artemi Rallo, ha destacat que es tracta “d’un projecte necessari per comunicar l’interior del país amb la costa, per comunicar Aragó i el nord d’Espanya amb les costes castellonenques, i les valencianes, i amb això oferecer millors possibilitats econòmiques i de desenvolupament del nostre turisme i millorar la qualitat dels ciutadans de l’interior “.

Rallo ha manifestat “la imperiosa necessitat de posar en marxa aquesta infraestructura”, i s’ha referit a ella com “una demanda històrica reivindicada per tots els territoris i per primera vegada des de l’any passat reclamada amb més força si cap mitjançant l’Acord de Morella en un front comú a nivell de territoris, administracions, partits polítics i ens empresarials de les províncies per la qual travessa “.

La N-232 és una de les pricipals vies de comunicació entre el Nord i l’Est d’Espanya, que s’articula al voltant a la Vall de l’Ebre un corredor logístic nacional de gran importància i amb un notable potencial exportador, enfortint la vertebració del territori i els seus relacions comercials. A la nostra província, el desdoblament d’aquesta via és de summa importància per a la comunicació de l’interior amb la costa i la connexió de Castelló amb el País Basc.

En aquest sentit, Rallo ha destacat que la N-232 “necessita una tramitació ràpida, una consignació pressupostària adequada i un calendari d’actuació urgent per garantir el desenvolupament econòmic i social, equitatiu i just, del nostre territori per les comarques del nord”.

Així mateix, ha afirmat que la despoblació, la desocupació o la manca de teixit industrial i de serveis “són alguns dels problemes que afecten principalment a les comarques situades entre la ribera baixa de l’Ebre i la província de Castelló” i per tant, “la promoció econòmica i social d’aquests territoris depèn, en gran mesura, de la N-232 “, ha afegit.

Però, a més de la urgència d’emprendre el desdoblament d’aquesta via o, si s’escau liberalitzar l’A-68 allà on el traçat paral·lel d’aquesta així ho recomana, Rallo ha ressaltat que “l’execució de la mateixa és una mesura imprescindible per evitar la alta sinistralitat que històricament ha patit aquesta carretera “.