El diputat al Congrés del PSPV-PSOE per la província de Castelló, Artemi Rallo, ha registrat aquesta Manama en les Corts Generals una proposta no de llei (PNL) per la qual insta al Govern d’Espanya a que arbitri les ajudes necessàries per pal·liar els enormes danys causats pel temporal de pluges i inundacions a la província de Castelló.

Rallo ha manifestat que les adverses condicions meteorològiques dels últims dies “han devastat el camp, s’han produït desbordaments de les lleres de rius i rieres, inundacions en carreteres, carrers, jardins i edificis, assolat costes i platges, ocasionant Pèrdues econòmiques que afecten empreses i particulars “.

El responsable socialista ha destacat que el caràcter absolutament excepcional d’aquestes pluges torrencials, així com la gravetat dels danys ocasionats, “justifiquen l’adopció de mesures de suport per part dels poders públics per tal de pal·liar, ni que sigui parcialment, com danys i de contribuir a la recuperació econòmica i l’ocupació “.

Rallo ha indicat que la declaració de zona catastròfica “és necessària perquè arribin a la província de Castelló les corresponents ajudes directes que permetin reparar els danys personals i materials soferts, tant en els béns de les persones i empreses com en els de les administracions, així com per les despeses ocasionades per fer frete a aquesta catàstrofe “.

Així mateix, en la proposta registrada pel diputat del PSPV per Castelló també se sol·liciten ajudes específiques per fer front a la reconstrucció, rehabilitació o reparació de locals i habitatges sinistrats; subvencions per a la reparació dels danys ocasionats a la xarxa viària, en passejos marítims, platges i infraestructures municipals i altres de titularitat púbica; atribució de la consideració d’obres, serveis o subministraments d’emergència als contractes de reparació o manteniment d’infraestructures, equipament de serveis, així com a les obres de reposició de béns perjudicats per la catàstrofe, específicament les relatives a la reconstrucció d’obres públiques que afectin la seguretat de les persones.

Una altra de les consideracions exigides en la proposta sol·licita que es permeti a les entitats locals destinar a la reparació de danys i obres d’emergència i de reposició en infraestructures públiques els superàvits pressupostaris disponibles, sense que això afecti el remamnente destinat a les obres de sostenibilitat.

Finalment, Rallo també ha demanat al Govern de Rajoy indemizaciones per danys produïts en explotacions pesqueres, agrícoles i ramaderes, i tenir en compte els corresponents beneficis fiscals, bonificacions o crèdits, aplicables als béns, empreses, establiments industrials, turístics i mercantils, explotacions i altres activitats afectades, que puguin permitar pal·liar la situació.