El grup socialista a l’Ajuntament de Castelló ha presentat una proposta per estudiar la implantació de l’IBI social.

La mesura està inclosa en el paquet d’iniciatives presentades pel PSPV en la comissió municipal que aborda la revisió de les ordenances fiscals. Amb aquesta proposta, el PSPV pretén garantir una rebaixa substancial de l’impost a les famílies més necessitades. En concret, es planteja establir una bonificació del 15% de la quota íntegra de la contribució municipal a les famílies els ingressos mensuals no superin una vegada i mitja el salari mínim interprofessional. El portaveu del Grup Municipal Socialista, Antonio Lorenzo, destaca el “sentit social i solidari” de la proposta que s’ha traslladat als tècnics municipals per a la seva avaluació.

La mesura va ser plantejada pel grup socialista en anteriors mandats, però llavors va ser rebutjada pel Partit Popular. Ajuntaments com Madrid i Granada ja l’han incorporat. La bonificació s’aplicarà a les unitats familiars que resultin propietàries d’un únic habitatge, que constitueixi la seva residència habitual, el valor cadastral no superi els 54.000 euros. La proposta serà analitzada ara pels serveis tècnics municipals per comprovar la viabilitat tècnica i la capacitat municipal per dur-la endavant.

Finalment, ha defensat que “el PSPV vol ser sensible amb la realitat social i establir una fiscalitat progressiva, perquè paguin més els que més tenen. L’Ajuntament ha de fer els esforços necessaris per ajustar els impostos i les taxes a la situació que viuen milers de famílies castellonenques. Som l’administració més propera a la ciutadania i hem d’ajudar als que en veritat ho necessiten “.