El secretari provincial de Sanitat del PSPV-PSOE de Castelló, Miguel Alcalde, ha manifestat que l’homologació de salaris i condicions laborals en tots els hospitals de la xarxa pública valenciana és una molt bona notícia per al conjunt de la ciutadania, “inclosos els professionals que presten servei a l’Hospital Provincial de Castelló, que veuran definitivament equiparats els seus drets laborals als dels seus companys de la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana “.

Segons alcalde, el que pretenen la Generalitat i la consellera Carme Monton no és perjudicar ningú, “sinó procurar que tothom surti guanyant”. Per descomptat, també els treballadors de l’Hospital Provincial, on quedarà garantit que l’accés als seus llocs de treball sigui per oposició.

A més, la nova situació permetrà que els treballadors de l’Hospital Provincial tinguin garantits els seus drets a la carrera professional ia la promoció interna. També podran optar en igualtat de condicions als concursos de trasllats.

I el més important, l’entrada envigor del nou sistema no suposarà que ningú perdi diners, perquè en els pocs casos en què es produeixi una baixada de sous, s’aplicarà un complement personal transitori que aquests professionals estaran cobrant fins al moment en què els salaris de la resta d’hospitals arribin a la xifra que ells reben en el Provincial.

Per tant, “queda clar que el que la consellera Munt pretén és buscar el bé comú, sense perjudicar ningú, però amb responsabilitat, perquè tots els valencians hem de tenir els mateixos drets i obligacions, i els treballadors del Provincial, els del General , i els de la resta d’hospitals, amb idèntic treball, han de guanyar els mateixos salaris i disposar dels mateixos drets laborals “.

És la millor via per incrementar la productivitat en tots els centres sanitaris públics i, amb ella, la qualitat de l’assistència que es presta als ciutadans.