El portaveu del Grup Socialista d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, Joan Ronchera, ha anunciat que el seu partit “s’aixeca, de manera indefinida, de la taula de negociació de l’Ajuntament per la clamorosa manca de voluntat negociadora de la política de personal per part del equip de govern del PP “.

El responsable socialista ha explicat que durant aquest primer any de legislatura, el seu grup “sempre ha acudit a la taula de negociació amb propostes de millora raonables en els processos selectius de personal i que les mateixes mai han estat tingudes en compte per part del PP, que ni tan sols ha contestat, cosa que ens sembla una descortesia a la nostra tasca com a oposició “.

Ronchera ha assenyalat que “som conscients que l’oposició està en minoria i que el Partit Popular té la capacitat d’aprovar les seves polítiques en solitari, però això no justifica de cap manera la falta de disposició per arribar a acords d’aquest equip de govern, que entienede la taula de negociació com un mer tràmit legal a complir amb desgana “. Al que ha afegit que “aquesta impressió que subscrivim ha quedat també ratificada en una recent sentència judicial on la magistrada adverteix de la manifesta falta de negociació dels assumptes relatius a la política de personal en aquest consistori”.

Segons ha revelat el portaveu socialista, entre les propostes de millora que s’han proposat, i no s’han tingut en compte per part del PP, destaquen “la modificació de les bases per a la constitució d’una borsa d’auxiliars de turisme, a la qual el equip de govern va fer cas de les observacions del Grup Socialista, com modificar el temari on només es contemplen tres temes d’examen, sent inacceptable que qualsevol funcionari de l’ajuntament no se sotmeti a una prova d’un bloc general de temes sobre la normativa bàsica administrativa “. Després a instàncies de la Subdelegació del Govern, “s’ha iniciat un procediment per a la nul·litat d’aquestes bases, per estar mal fetes, posant en una situació d’incertesa a la persona que va guanyar aquest procés selectiu”.

Una altra de les propostes que ha citat Ronchera, són les bases per a la borsa d’agents de reforç de la Policia Local, a les que el PSOE va plantejar una sèrie de millores a la taula de negociació i, a continuació, el mateix dia, “per la nostra sorpresa, es van aprovar les bases en junta de govern local sense temps per estudiar les nostres observacions, que proposaven que es contemplés la superació de proves d’aptitud física que posen de manifest la capacitat per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria d’agent de policia local, així com la superació de proves psicotècniques “.

El Grup Municipal Socialista també ha proposat en aquest primer any de legislatura alternatives a l’amortització de places de funcionaris que no s’han tingut en compte, “quan la política de personal és un assumpte d’interès general que condiciona les legislatures futures i ha de ser objecte de negociació i no d’imposició “, segons Ronchera.