????????????????????????????????????

El sotssecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Francesc Signes, ha informat a un grup d’alcaldes i portaveus socialistes de la província de Castelló, de la decisió de la Generalitat Valenciana d’interposar un recurs contenciós administratiu contra el Reial decret del Govern de Rajoy que modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic de 1986. El Consell adopta aquesta decisió per defensar als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, davant la invasió de competències que suposa l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret.

I és que amb el nou Reglament, que va ser publicat en el BOE el passat 29 de desembre de 2016, els ajuntaments han vist seriosament minvades les seves competències urbanístiques. La nova realitat legal imposa tantes restriccions, que pràcticament no podran concedir llicències dins dels 100 metres de distància horitzontal en relació amb els límits dels barrancs, rius o zones inundables. No es podrà donar llicència ni tan sols en els terrenys que tinguin la consideració d’urbans o urbanitzables que no estiguin íntegrament urbanitzats si trobin dins d’aquests 100 metres horitzontals, encara que es tracti de projectes que disposin d’un programa i un planejament.

Els alcaldes i portaveus socialistes han mostrat el seu total rebuig al Reial decret i la preocupació que els crea la nova situació, que creuen que pot escanyar el desenvolupament econòmic de les seves localitats perquè els ajuntaments es veuran obligats a denegar la llicència d’activitat a projectes que podrien generar molta riquesa i llocs de treball.

Els alcaldes i portaveus del PSPV consideren positiu que l’administració adopti les mesures oportunes per garantir la seguretat de les persones i els béns en casos d’episodis de pluges torrencials, però creuen que el Reial decret del Govern de Rajoy ha estat redactat en despatxos de Madrid per persones que desconeixen per complet la realitat orogràfica de la Comunitat Valenciana. I el que és més greu, sense consens de cap tipus, sense consultar als ajuntaments.

Idèntica opinió té el sotssecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Francesc Signes, qui considera que el lògic és que el govern central respecti el que diu el Pla d’Acció Territorial sobre prevenció de risc d’inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que recull una regulació molt més detallada i adequada a la nostra realitat territorial.

Signes denuncia que la modificació del Reglament de 1986 realitzada per Rajoy “amb obscurantisme i sense consultar als ajuntaments, té una incidència real sobre les classificacions urbanístiques del sòl per part dels ajuntaments molt més elevada que les de qualsevol dels instruments d’ordenació territorial que ha vingut tramitant el Govern valencià, ja sigui el PATRICOVA, el PATIVEL o uns altres”. Segons ha explicat, “el decret de Rajoy pot suposar la desclassificació de facto de molts terrenys dels ajuntaments que ara estan classificats en els planejaments urbanístics en vigor com a urbans o urbanitzables, que no estiguin urbanitzats íntegrament”. Una situació que si no es modifica, “serà un dur cop per al desenvolupament urbanístic, econòmic i social de molts municipis que en la Generalitat ni podem, ni volem, consentir”. El sotssecretari anuncia a més que, com seran molts i molt importants els ajuntaments de la Comunitat Valenciana afectats per aquest decretazo, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, “els prestarà l’orientació que necessitin per poder sortir d’aquest embolic en el qual els ha ficat el Govern d’Espanya del Partit Popular”.