La Diputació de València, a través del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), ha obert la convocatòria de la primera edició d’ajudes als municipis valencians de menys de 100.000 habitants per a promoure i difondre el sector audiovisual, amb un pressupost total de 50.000 euros, i que es pot sol·licitar fins al 13 de juliol.

Des de l’Àrea de Cultura han explicat que es tracta d’un programa nou dins de les línies de subvenció de la corporació que cerca posar a la disposició dels ajuntaments recursos econòmics i culturals perquè exhibisquen documentals valencians amb la finalitat de contribuir a la promoció del patrimoni, de la identitat, la llengua i la cultura valenciana en les programacions culturals municipals. D’aquesta manera, es potencia la cerca i la creació del sector audiovisual valencià, la promoció la recuperació i difusió del documental com un instrument de caràcter lúdic – didàctic de coneixement de la nostra història local i realitat territorial, així com el foment de la producció del sector empresarial de la nostra indústria cultural. El SARC ha posat a la disposició dels municipis un total de 48 documentals que es poden consultar en el seu Catàleg d’Activitats Culturals publicat en la pàgina web del SARC, en la nova modalitat d’audiovisuals.

Les temàtiques de les obres són molt variades, des d’història, fins a esport, passant per superació personal, medi ambient, entre moltes altres, però sempre dins de les línies marcades de patrimoni, identitat, llengua i cultura valenciana, Els ajuntaments realitzaran la projecció de manera gratuïta per als assistents, i s’inclourà una activitat didàctica i creativa que complemente l’exhibició, on un representant de l’equip creatiu del documental explicarà aspectes de la temàtica, la creació o la producció a través de xarrades, conferències, col·loquis o tallers. La Diputació finançarà el cost total de cada exhibició subvencionada per un valor màxim de 425 euros cadascuna. En el cas que el nombre de sol·licituds fóra superior a fi de la subvenció, tindran preferència de concessió aquells municipis amb menys d’1.500 habitants.