La secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Mª José Mira, ha informat que el Servef destinarà enguany prop de 48 milions d’euros per a subvencionar accions formatives als aturats a través d’entitats col·laboradores.

Mira ha subratllat que enguany les ajudes s’han incrementat en més de 9 milions d’euros, la qual cosa manifesta, segons la secretària autonòmica “l’esforç i compromís d’aquest Consell per a millorar les possibilitats d’ocupació i les capacitats de les persones que estan cercant ocupació activament”.

“Aquest esforç pressupostari va a possibilitar que més de 18.000 persones puguen accedir a un curs de formació, 3.000 més que l’any passat”, ha destacat MªJosé Mira, que ha subratllat que per a aquest Consell l’ocupació és “una prioritat”.
Així mateix, la responsable del *Servef ha destacat que, per primera vegada, totes les comarques de la Comunitat oferiran algun curs. “El Servef ha d’oferir igualtat d’oportunitats de formació a qualsevol aturat, residisca on residisca”, ha indicat.

D’altra banda, la secretària autonòmica ha posat l’accent que el Servef ha recuperat les ajudes a la formació a mida de les empreses, una fórmula que permet a les empreses dissenyar el seu programa formatiu, sempre que hi haja un compromís de contractació per als alumnat que hagen superat el curs.

“Aquestes ajudes, ha explicat Mira, permetran que empreses amb necessitats formatives molt específiques puguen incrementar la seua competitivitat, a més de proporcionar una oportunitat d’ocupació a molts aturats”.

Tipus d’ajudes per àrees

En el DOCV d’este dijous s’han publicat totes les modalitats de formació a través d’entitats col·laboradores. Així, segons l’Ordre d’Ajudes, el *Servef destinarà més 38 milions d’euros per a la modalitat de formació per a la inserció que permetrà que 12.945 alumnes accedisquen a 863 cursos que els proporcionen un certificat de professionalitat, dels quals com a mínim un 80% seran aturats.

Quant a la modalitat de formació modular transversal, permetrà que 3.975 alumnes accedisquen a 265 cursos que els proporcione un carnet professional, dels quals com a mínim un 80% seran aturats El Servef destinarà a aquesta modalitat 2 milions d’euros.

Per a la modalitat col·lectius, dirigida a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, el Servef invertirà 1,8 milions i possibilitarà que s’impartisquen 41 cursos a 615 alumnes.

Formació a mida

Una de les principals novetats en la convocatòria d’enguany ha sigut la de reprendre la formació a mesura a la qual es destina 1,5 milions d’euros. En total, es podran impartir fins a 33 cursos perquè 495 alumnes es formen en els processos productius de les empreses. L’objectiu és que les empreses puguen dissenyar accions formatives, destinades a persones en situació de desemple que els proporcionen la qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat. Aquestes ajudes les podran sol·licitar totes aquelles empreses o associacions empresarials situades a la Comunitat Valenciana.

L’alumnat d’aquests cursos hauran de ser aturats, i com a condició imprescindible, el Servef exigirà a les empreses la contractació d’almenys el 60 per cent de l’alumnat que haja superat amb èxit els mòduls propis de l’especialitat principal del curs. Els contractes hauran de ser a jornada completa d’almenys sis mesos de durada, o un període equivalent en cas de contractació a temps parcial, el qual no podrà ser inferior a la mitja jornada.

Ajudes a l’alumnat

Finalment, el DOCV ha publicat també les ajudes a l’alumnat, que s’han incrementat també pel que fa a l’any passat en més de 2 milions d’euros. Com ha explicat Mira el Servef destinarà 3,8 milions d’euros a ajudes al transport “perquè cap persona es quede sense poder gaudir d’un curs que millore les seues possibilitats de trobar una ocupació”.

Quant al disseny de les matèries, el Servef ha realitzat un procés de detecció de necessitats per comarques. Es tracta, com ha indicat Mira, de “ajustar les necessitats de l’oferta formativa a les necessitats reals del teixit productiu intentant adaptar-les al territori”.

Així mateix, la responsable del Servef ha posat l’accent que per primera vegada, per a l’adjudicació, s’han introduït clàusules socials com la inclusió social o la igualtat entre homes i dones.