El termini per a que les empreses sol·liciten ajudes fins a 9.000 euros per a contractacions de joves a través de AvalemJoves finalitza el pròxim 31 d´octubre. El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) ha rebut ja les primeres sol·licituds per a contractacions de joves a través del pla integral del Consell per a millorar l´empleabilitat dels menors de 30 anys, AvalemJoves.

A través d’aquestes ajudes, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cerca potenciar la inserció en el mercat laboral dels joves qualificats i, d’aqueixa manera, influir en l’aportació de talent en les empreses valencianes i en el canvi de model productiu.

Les empreses poden sol·licitar les subvencions fins al pròxim 31 d’octubre. El Servef subvenciona amb quanties que van des de 80% del Salari Mínim Interprofessional fins al 100% (en el cas de dones o joves amb diversitat funcional) en les contractacions de joves que compten amb qualificació professional.

Poden ser contractats qualsevol jove entre 16 i 30 anys que estiga inscrit en AvalemJoves en qualsevol oficina del Servef i tinga la condició de beneficiari Sistema Nacional de Garantia Juvenil que ja congrega a 20.690 valencians. Els contractes deuran ser indefinits i tindran una durada d’almenys 12 mesos.

Els joves deuran acreditar ser llicenciats o diplomats universitaris, grau universitari, disposar de títol de tècnic superior de formació professional o disposar el certificat de professionalitat.

AvalemJoves és el primer programa integral dissenyat pel Consell per a atacar les xifres de desocupació juvenil en la nostra Comunitat. Per primera vegada, s’ha plantejat per a cobrir els diferents perfils dels menors de 30 anys.