Aquesta assistència depén de Serveis Socials i ha pretès des de la seua engegada en 2013, any en el qual va atendre prop de 200 consultes, prestar assessorament personalitzat a persones amb dificultats per a fer front als seus préstecs hipotecaris i en risc de perdre el seu habitatge. Destaca la resolució en 29 dels casos atesos, a més dels 19 casos en els quals es va poder arribar a acords amb el banc per al refinançament del deute (16) o la dació en pagament (3)

El Servei de Mediació Hipotecària de l’Ajuntament de Vila-real, dependent de la Regidoria de Serveis Socials, va atendre durant el 2016 un total de 92 persones amb dificultats per a fer front als seus préstecs hipotecaris i en risc de perdre el seu habitatge. El balanç de l’últim any del servei, que es presta a través d’un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Castelló, destaca la resolució de l’expedient en 29 dels casos atesos, a més dels 19 casos en els que es va poder arribar a acords amb el banc per al refinançament del deute (16) o la dació en pagament (3).

El servei d’assessorament jurídic municipal davant el risc de perdre l’habitatge es va posar en marxa per primera vegada a Vila-real l’any 2013, quan es van atendre prop de 200 consultes o peticions de mediació amb les entitats bancàries. “En aquests anys, hem vist com les sol·licituds d’atenció s’han reduït considerablement, probablement motivat per alleugeriment de la situació de les famílies, el treball realitzat durant aquest període i les últimes resolucions en matèria d’habitatge i clàusules sòl d’Europa i el Govern central, forçat per la UE i els grups parlamentaris a adoptar mesures contra les clàusules abusives. Però encara són moltes les persones que pateixen dificultats per a tenir garantit el dret fonamental a l’habitatge i l’Ajuntament de Vila-real estarem al seu costat, a través d’aquesta oficina i de tots els mecanismes al nostre abast, per donar-los el suport que necessiten”, destaca el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela.

La memòria anual del departament arreplega altres dades de funcionament de l’oficina, com el nombre de persones que van acudir al servei per a sol·licitar informació (14), les consultes encara en tràmit (16), els casos que es van derivar a un altre servei (10) o a la justícia gratuïta (2). El Servei de Mediació Hipotecària ofereix assessorament personalitzat i intermediació davant l’entitat financera en els quals s’aborda la situació econòmica de la unitat familiar i es proposen les possibles alternatives per a saldar el deute. També s’acompanya als usuaris a les entitats bancàries per a intervenir i cercar una solució concreta i adequada a cada cas i s’assessora sobre aspectes jurídics i contractes hipotecaris. El servei es presta els dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 hores al Centre Social.