El Servei de Teleajuda Domiciliària de la Diputació de Castelló atén actualment a 2.518 persones majors de 122 municipis de la província. Amb això, la institució torna a demostrar la seva vocació de servei a les persones que més ho necessiten de la província, en dedicar 263.238 euros del seu pressupost social al manteniment d’aquesta assistència que presta als 134 municipis adherits.

La diputada d’Acció Social, Elena Vicente-Ruiz, ha agraït “als treballadors que presten aquesta assistència la seva vocació de servei i professionalitat per atendre als nostres majors. La gent gran de la província són una prioritat per al Govern Provincial, i amb aquesta iniciativa millorem la seva qualitat de vida en els seus municipis, cosa especialment significatiu en l’entorn rural, ja que procurem que puguin continuar vivint en els seus domicilis amb els beneficis que això suposa per al seu estat de salut i la seva qualitat de vida, així com la dels seus familiars “.

Cal recordar que el Servei Provincial de Teleajuda Domiciliària es destina als ciutadans domiciliats en els municipis de la província que, per raó d’edat, malaltia o concurrència de discapacitat física o sensorial, precisen de l’assignació del mateix per millorar la seva qualitat de vida possibilitant amb això, la seva permanència en l’entorn immediat habitual.

En aquest sentit, el servei s’adreça a persones d’edat a partir dels setanta anys; persones afectades de malaltia crònica de la qual deriva una situació de risc; persones convalescent, i persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial. La priorització en l’assignació del servei s’efectua d’acord amb la valoració de l’estat de necessitat del sol·licitant, documentalment acreditat per l’Ajuntament de la seva localitat, baremándose el grau de dependència o autonomia del mateix en relació amb les següents capacitats: capacitat de desplaçament en l’interior de l’habitatge, capacitat de relació amb l’entorn immediat i capacitat d’autoprotecció.

Prioritat per a les persones amb menys recursos

“Es contemplen a més circumstàncies com l’edat del sol·licitant, així com la disponibilitat, o no, de familiars o persones properes amb capacitat per assumir la seva atenció de forma adequada i continuada. També es valorarà la situació econòmica dels sol·licitants, prioritzant en l’assignació del servei, en situacions d’idèntic risc sociosanitari, a aquells que acreditin un menor poder adquisitiu “, ha concretat la diputada