A partir de l’1 de setembre de 2016 el Servei d’Esports de l’UJI modifica les seues taxes d’inscripció a activitats dirigides i accés a l’ús lliure a les seues instal·lacions esportives.

Aquesta modificació implica una rebaixa substancial de col·lectius que fins ara tenien uns preus més alts en les seues taxes, tant en les activitats dirigides, com en les activitats de competició i en l’ús lliure.

Amb aquesta mesura el Servei d’Esports té com a un dels seus objectius principals el fet d’intentar apropar al nombre més gran possible d’usuaris i usuàries dels diferents col·lectius de l’UJI i de la societat en general.
Les millores de les taxes es veurà reflectida en tots els col·lectius que l’UJI contempla, des de la Comunitat universitària (Estudiantat, PAS i PDI) fins al col·lectiu d’Altres (Sense cap vincle en l’UJI).

Destaquem la baixada de taxes en els abonaments de 10 usos així com en les tarifes d’ús diari per a tots els col·lectius. També destaquem la millora en les taxes de Targeta esportiva i abonament anual per zones en col·lectius com Familiar de primer grau de la comunitat universitària, SAUJI PREMIUM i Altres. I per descomptat cal mencionar el canvi de taxes en les activitats dirigides tant per adults com per a xiquets i xiquetes i en les activitats de competició.