Rafael Vicente Queralt (Síndic Major de Comptes) ha reivindicat avui la necessitat de reformar el sistema de finançament autonòmic, que substitueixi mecanismes extraordinaris com el FLA i el Pla de Pagament a proveïdors, que han suposat per a la Comunitat 23.299.000 entre 2012 i 2014 .

El síndic, que ha lliurat a les Corts Valencianes l’informe de fiscalització de la Generalitat de 2014, ha indicat que en ell s’evidencia la necessitat de “replantejar ja seriosament” un nou finançament autonòmic, amb caràcter estable i anual, ja que resulta evident que el FLA o el pagament a proveïdors “no són suficients”.

Per últim, tal com ha assenyalat Rafael Vicente Queralt “Amb un nou sistema de finançament que dotés a la Comunitat de recursos similars a la mitjana de les autonomies s’evitarien situacions de tensió de tresoreria que afecten la societat ia la gestió pública”